Елена Бурмистрова, генерален директор на “Газпром Експпорт”

Елена Бурмистрова, генерален директор на “Газпром Експорт”


Задълбоченият анализ на Елена Бурмистрова, генерален директор на “Газпром Експорт” бе любезно предоставен за публикуване в сайта ни luboslovie.bg. Ето и целият материал без съкращения.

Турбулентната среда на международните енергийни пазари, растящата конкуренция, непрекъснато задълбочаващата се глобализация на търговията, в комбинация с амбициозни климатични цели, кара газовата индустрия да търси основните принципи за бъдещо развитие.

Въпросите за ролята на природния газ в енергийния микс, източниците на доставка и мащабите на бъдещото търсене понастоящем се дебатират разгорещено. Нещо повече, непрекъснато чуваме гласове за нуждата да бъдат преосмислени традиционните бизнес модели и да бъдат признати новите продукти и новите доставчици.

Често се говори, че в Европа има твърде много руски газ; че европейската зависимост от руските доставки е твърде голяма и че няма нужда от нови обеми газ. Въпреки това, вярно е точно обратното – търсенето на газ от “Газпром” расте. Тази година поставихме три последователни експортни рекорда (доставки на дневна, месечна и годишна база).

През 11-те завършени месеца на 2016, експортът на “Газпром” достигна рекордна стойност за всички времена – 162,7 млрд. куб. м – и продължава да расте. През ноември 2016 г. “Газпром” постави абсолютен рекорд за месечен експорт – 17,6 млрд. куб. м. На 29-и ноември, дневните обеми достигнаха 614,5 млрд. куб. м – достатъчно количество за задоволяване на нуждите на всички европейски домакинства.

Разбира се, първите доставки на американски LNG се превърнаха в знаменателно събитие, но с чисто символично значение. Все пак, въпросът остава: може ли LNG да изтласка руският тръбопроводен газ и да се превърне в енергийната панацея на Европа? Нека погледнем пазарната реалност.

LNG се радва на редица видими предимства, които позволяват пренасочване на доставки в реално време, без да има ограниченията на системата газопроводи. Ако оставим настрана обаче впечатляващата гъвкавост, LNG се насочва към региони, където може да се продаде с по-висока печалба. Доставката, регазификацията и дистрибуцията по природа не са евтини и са далеч по-слабо предвидими от доставките по газопровод.

На пазар, доминиран от ниски цени, триумфалното завръщане на LNG в Европа не се случи. В действителност, доставките от САЩ бяха ограничени до няколко курса. През 2016 г. импортът на LNG в Европа беше стагниран, докато доставките на “Газпром” достигнаха впечатляващите 17,1 млрд. куб. м през изтеклите 11 месеца от годината.

Ще продължи ли да расте търсенето на газ в дългосрочен план? Убедени сме, че ще продължи. Въпреки множеството днешни гласове, които се съмняват в ролята на природния газ в Европейския енергиен микс, реалността показва, че европейското вътрешен добив намалява, докато потреблението расте с почти 4%, а според водещите международни think-tanks има стабилна тенденция на нарастване през следващите десетилетия. Консенсусната прогноза е, че до 2035 необходимостта от допълнителен импорт ще бъде за минимум 120 млрд. куб. м.

Перспективата за дългосрочен растеж на търсенето на импортен газ е предизвикателство за енергийната сигурност. За да бъде удовлетворено растящото потребление, още днес трябва да се вземат решения за широкомащабни инвестиции.

w350_dfba62

Нашите нови проекти в Европа са често критикувани. Обвинявани сме в опит да обвържем Европа с “Газпром” или в засилване на зависимостта от руските газови доставки. Но ние трябва да си даваме сметка, че тази зависимост не е еднопосочна, а взаимна. Възвращаемостта на от нашите милиардни инвестиции в производство и транзит на газ зависи от бъдещото търсене. Когато се ангажираме в подобни проекти, ние сме не по-малко зависими от Европа и също така не се страхуваме от подобна зависимост.

Нашият нов проект Северен поток 2 ще донесе сигурност на доставките за Европа на конкурентни цени от едно от най-големите находища в Северна Русия с директна връзка до основните пазари, която е един път и половина по-кратка от съществуващата.

За допълнително укрепване на енергийните доставки към Южна Европа работим и по проекта Турски поток. Благодарение на растящата система от интерконектори на европейските пазари новите обеми, доставяни по тези газопроводи ще бъдат от полза за целия континент.

Доставките ни са подкрепени от едни от най-богатите ресурси в света, възлизащи на 36 трлн. куб. м.

Настоящите ни производствени мощности позволяват относително лесно експортът ни към Европа да бъде удвоен, ако възникне пазарно търсене. Можем да постигнем това благодарение на разширената мрежа от газопроводи и газохранилища с голям капацитет по основните експортни трасета.

След близо половин век сътрудничество с европейските ни партньори не само създадохме физическата инфраструктура за газови доставки, но и изградихме архитектурата на европейския газов пазар, предлагайки нови търговски инструменти, адаптирайки и усъвършенствайки договорния модел в съответствие с нуждите на клиентите ни.

“Газпром” не предлага на Европа моментална печалба, а комплексно дългосрочно решение. В замяна, ние очакваме стабилно търсене и инвестиционна среда за бъдещето, а не илюзорни идеи за противоречива геология и икономика.

Нека взаимното доверие, реалистичният подход и рационализмът да бъдат ключовите послания на общите бизнес перспективи през Новата година!


———————————————————————————————–
* Този
материал не може да бъде препечатван или копиран в други медии без изричното позоваване на сайта https://luboslovie.bg/.