unnamedВляво: Представителите на „Слънчев бряг холдинг”АД на извънредното ОСА, долу-най-вдясно: Албена Михайлова-упълномощен представител на Министерството на туризма,горе-вдясно: новоизбраният СД,който така и не бе регистриран от съда

И извънредното Общо събрание на акционерите /ОСА/ на “Слънчев бряг” АД, проведено на 12 юни,отива на съд.За това бяха информирани притежателите на дялове на акционерното дружество след редовното ОСА на 29 юни. На извънредното ОСА на 12 юни,представителят на държавата гласува против присъствието на представители на медии.При закрит режим на неговото провеждане бе избран нов Съвет на директорите /СД/, заменящ стария 5 членен състав.

От предишния СД остана само досегашният изпълнителен директор Златко Димитров, а в новия управителен орган бяха избрани още:Живко Табаков,Неделина Ташева,Живко Димитров и Лидия Иванова.По предложение на представителя на Министерството на туризма Албена Михайлова за председател на СД бе избрана Лидия Иванова. При опита да бъдат регистрирани решенията,взети от извънредното ОСА,Бургаският окръжен съд е спрял регистърното производство,поради което легитимен остава СД,чийто председател е Иво Маринов. Със спирането на регистърното производство се потвърди заформилата са още от 2005 година традиция решенията на ОСА на „Слънчев бряг”АД да бъдат спирани от съда.По времето,когато министър на икономиката,енергетиката и туризма бе Драгомир Стойнев,бе направен опит за провеждане на две ОСА,но съдът стопира взетите от тях решения.

И не без основания,и не само за Слънчев бряг,а въобще за туризма,се заговори за стойневщината,като синоним за некомпетентност,а оттам и за профанизация при решаването на съществуващите проблеми в туристическата сфера. Но както се вижда и без Стойнев,решенията на ОСА на „Слънчев бряг”АД са абонирани за съда.