Uncategorized

Наш автор в Нова: Проблемът не е в полицейския служител на улицата, а е в управлението на системата