Сега четете
Нели Тодева: Какво е за мен политиката/политологията?

Нели Тодева: Какво е за мен политиката/политологията?

И тази учебна година зачова силно за студените във  Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” въпреки онлайн формата на водене не лакции. Като преподавател в Катедра Политически науки и национална сигурност, съм горд, че със студентите и колегите ми създаваме силни текстове и предаваме щафетата на младите бъдещи учини за нови, адекватни, отлично обосновани и мотивирани аналитични тесктове. Като Собственик и главен редактор за мен е удоволствие “Любословие” да е символичен домакин на отличниците издържали изпит по дисциплината “Политология”.

В поредица от тексове най-добрите авторски материали ще бъдат публикувани и споделени освен във фейсбук страница на медията ни, кояго достига до 3 милиона потребители за трети пореден месец и в страницата на дисциплината кръстена от студетите – Политология за начинаещи. 

Ваш,

Андрей Велчев, Доктор по Политология, катедра “Политически науки и национална сигурност”
ПУ “Паисий Хилендарски”, Собственик и главен редактор на Любословие.БГ 

В третото есе представяме Нели.

Вижте и

Нели Тодева е на  20 г. о т Асеновград – там завършва средното си образование през 2018г. в ПГ“Цар Иван Асен II’ със специалност компютърна техника и технологии. Две години по-късно тя решава  да се присъединя към голямото семейство на ПУ“Паисий Хилендарски“ и по-точно в ФИСН със специалност Бизнес менинджмънт. Нещото което я мотивира към специализация в ПУ ,като институция е настоящата и работа-цигарена фабрика „КТ International“ ЕАД в Пловдив.

Какво е за мен полотиката/политологията?

Политиката е нещо с много голямо значение. Тя играе много голяма роля в живота на хората, освен това е и определяща за начина, по който ще протече и тенхия живот. Понятието политика е доста широко и обхваща различни сфери в нея и извън нея. Във времето, в което живея многозначността на думата „политика” се свързва с три основни съдържателни разграничения. Първо, политиката, разбирана като собстевена политическа сфера. Второ – политиката, схващана като политическа система или политическо устройство. Трето – политиката, определяна като някакъв политически курс или политическо поведение.
Властта е политически феномен, а политиката – властване, тъй като представлява субективно разпределяне на ценности между големите социални групи. Този ценностен подход до някъде се противопоставя на разбирането на политиката като израз на интереси и като социална сфера, в която се реализира борбата между различните обществени, групови, партийни и лични интереси. От друга страна обаче двата подхода – ценностният и конфликтният (т.е. интересът) имат за крайна цел решаването на обществените проблеми, а не тяхното създаване, в което се състои и най-значимия смисъл на политиката. Затова и основното разбиране за термина „политика” е много по-логично да се съотнесе към интереса, а след това и до ценността като феномен.
В нашата мила родина България примерно хората, занимаващи се с политика не само че нямат никакво политическо образование и култура, но и единствената им мотивация за извършването на тази специфична дейност се свежда до интересът,личният интерес при това. Политикът не се занимава с добро и зло,за общо социално благо или елитна междудържавна конкретност.Всъщност дейности,които би било редно да следва и най-вече да произхожда от тях.Той най-често залага на добра,правилна стратегия за действие спрямо личните си интереси или тези на политическото движение,което подкрепя.Този вид дипломатичност, често се определя от народите като „лицемерие“. Доста често се стига до мащабни злоупотреби,водещи след себе си необратими последици за поколения напред. Поради тази причина можем всички да се съгласим, че политическите злоупотреби и корупционните практики са често срещани в ежедневието на българина и справянето с тях представлява сериозен проблем пред институциите, отговорни за това. От друга страна политолозите са именно лицата притежаващи точно нужните за политиците-ценности.Но те често доброволно отказват да бъдат такива,защото не могат да понесат тази тежест,мръсотия и липса на съвест,но таланта които притежават да разбират политиката,създава за тях едно удобно място за развитие, където да са „участници „без да са „участници“.
Политиката е специфична сфера на човешката дейност, съвкупност от теоретични възгледи и практически действия, която изразява интересите на различни социални общности. Свързана е с осъществяването на властта – вземане, организация и устройство и която цели постигането на оптимална хармония между отделните групи и държавата в обществото. Това ни дава основание да твърдим, че политиката, разглеждана като специфичен вид дейност, защото всички значими обществени проблеми се решават с помощта на политически действия, мерки и решения. Нещо повече, за политиката най-отличителното поле за изява е зоната на властта и органите на държавата. В този смисъл политиката има глобален характер, засяга всички сфери на социалния живот и най-пряко е свързана с властта. Изключително съществено е да се изтъкне, че всяка една модерна политика цели да се постигне хармонизация на обществото, което става чрез съответните властни институции.
Политиката съществува още от времената на неписаната история. Малко или много всеки трябва да се интересува и да я разбира до определена степен, защото тя несъмнено е от изключителна важност за начина, по който протича живота на хората. Нещо повече, гражданксият живот е пряко свързан и зависим от законите, които се прилагат и изпълняват в дадена страна. При необразован народ с липсваща ценностна система,липса на дисциплина,воля и цел се стига до лесен контрол и манипулативност до степен на сляпа глупост.Изборът на всеки един от нас трябва бъде днес,за да има утре ,за да има вчера.Бягането от отговорност и липсата на позиция не е въпрос на култура, а признак на глупост и страх.

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментара (1)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре