Мая МаноловаБългарските граждани се жалват до омбудсмана най-често срещу монополите, като безспорен първенец в жалбите са топлофикационните дружества. Това съобщи омбудсманът Мая Манолова по време на представяне на дейността на институцията, която представлява, пред парламентарната Комисия по вероизповеданията и правата на човека.

Според Манолова ако през 2015 г. общо жалбите, постъпили от граждани, са 6500, то от началото на 2016 г. само до настоящия момент жалбите са 4506, което означавало, че тази година броят на жалбите ще нарасне двойно спрямо предходната.

Оказва се, че на второ място след топлокафиционните дружества, като предмет на жалбите на българите, се нареждат електроразпределителните дружества.

Немалък процент от жалбите се отнасяли и до мобилните оператори. Най-често тук хората негодували от допълнително начислени такси за съобщения и интернет, както и от завишени сметки.