Проф. Георги Георгиев е поканен за член на Програмния комитет на 13-тата Международна конференция „Съвременни проблеми на радиоинженерството, телекомуникациите и компютърните науки” TCSET 2016, която ще се проведе в края на февруари в курорта Славске, в Украинските Карпати. Конференцията се организира от Министерството на образованието и науката на Украйна, Лвовския Политехнически Национален Университет, Западноукраинският клон на Института на Инженерите по електроника и електротехника IEEE (САЩ), Варшавската Политехника, Политехниката на Вроцлав и Военния Технологичен Университет на Полша. Поканата идва от името на Председателя на Програмния комитет на конференцията проф. Юрий Бобало – Ректор на Лвовския Политехнически Национален Университет. Тя е голямо признание за проф. Георгиев. Членове на Програмния комитет са и изтъкнати учени от Украйна, Израел, САЩ, Германия, Грузия, Полша, Южна Корея и Швейцария.

На конференцията ще се обсъждат въпроси на теорията на сигналите и електронните вериги, математичното моделиране в радиоелектрониката, съобщенията и компютърните науки, антените и микровълновата технология, електрониката, фотониката, нанотехнологиите, биотехнични и медицински устройства и системи, радарните системи за контрол, откриване и разпознаване на обекти, спътниковите съобщения, навигацията, системите за разполагане и наблюдение, обработката на информация, приложението на информационните технологии в образователния процес и др.

Сътрудничеството на проф. Георги Георгиев и д-р Марияна Георгиева с учени от Лвов датира от 2010 г., когато двамата участват в Международната конференция по прави и обратни задачи в електромагнитната теория и акустиката DIPED в Тбилиси, Грузия. Международната конференция DIPED се организира съвместно от Тбилиския Държавен Университет „Иване Джавахишвили” и Института по приложни проблеми на механиката и математиката „Пидстринах” на Националната Академия на науките на Украйна във Лвов. Тя се провежда ежегодно, като в качеството на нейни домакини последователно се редуват Тбилиси и Лвов. Същата година проф. Махайло Андрийчук от Института „Пидстринах” кани проф. Георгиев да напишат съвместна статия, която е публикувана в списанието на Обществото по антени и разпространение на IEEE в САЩ, а на следващата година – за член на Организационния комитет на конференцията DIPED. От тогава проф. Георги Георгиев и д-р Марияна Георгиева редовно участват с научни доклади в нея. През 2011 г. българските учени организират две Специални секции „Бъдещи предизвикателства в математичния и изчислителния електромагнетизъм” в Международната конференция по съвременни приложения на електромагнетизма ICEAA и „Напредък в радиосъобщенията и техните приложения” на Конференцията по животрептящите въпроси на антените и разпространението в радиосъобщенията на обществото на IEEE по антени и разпространение AP-S – IEEE APWC, които се провеждат в Торино, Италия. Те канят проф. Михайло Андрийчук да участва в тях и той представя два доклада в техните Специални секции.

Поканата към проф. Георгиев да работи като член на Програмния комитет на 13-тата Международна конференция „Съвременни проблеми на радиоинженерството, телекомуникациите и компютърните науки” TCSET 2016 идва в отговор на утвърденото вече сътрудничество между него и д-р Георгиева от една страна и водещи украински учени от редица университетски и академични центрове в Лвов, Киев, Харков и Днепропетровск и ще създаде възможности неговото разширяване.ucheni_fizici

Снимка: личен архив – проф. Георги Георгиев /вдясно/