EFJ-logo_24131Европейската федерация на журналистите (EFJ) следи с дълбока загриженост развитието на критичните събития в Българското национално радио и призовава за бързо решаване на всички неуредени проблеми в създалата се сложна ситуация.

Изискванията за ограничаване на разходите за издръжка на персонала, които по принцип са в съответствие с тенденциите в ЕС за съкращения в бюджетните организации и институции, следва да бъдат планирани и прилагани по специфичен икономически модел и посредством ефективна компенсаторна формула.

Ние определяме действията на ръководството на БНР, които на практика доведоха до противопоставянето на една част от персонала на друга, като недопустими.

Очакваме компетентните български власти да се намесят и да бъде намерен най-подходящия начин за справедливо решение на критичната ситуация в БНР, който е в интерес на всички работещи там журналисти.

Като изразява още един път твърдата си подкрепа за позицията на ръководството на Съюза на българските журналисти във връзка с критичните събития в БНР, Европейската федерация на журналистите, в тясно сътрудничество със СБЖ, ще продължи да защитава правата на нашите колеги, включително за достойно заплащане на техния труд, което да съответства на високата социална значимост на нашата професия.