sontag.jpg

В последната книга, която пише – „Да гледаш болката на другите “видната интелектуалка Сюзан Зонтаг предлага провокиращ поглед върху разбирането за войната, насилието и страданието в съвременното общество.

 

Да гледаш болката на другите“ излиза през 2003 г. и е последната книга на Сюзан Зонтаг ─ година по-късно известната есеистка в областта на философията, литературната критика, културологията и фотографията умира, победена от рака.

В своя труд, чийто превод на български е дело на Юлиян Антонов, Зонтаг разглежда визуалното възпроизвеждане на войната и насилието и тяхното влияние върху хората чрез множество ярки исторически примери. Авторката предлага интересни, аргументирани и провокиращи мисленето доводи. Есеистичният, увлекателен стил на писателката и дълбочината на познанията й правят книгата интересна за широк кръг читатели.

Размислите и вижданията на Зонтаг, свързани с военната фотография, визуализираща насилието и страданието, са представени в есеистичен вид. Една от основните цели на авторката е да намери отговор на въпроса, поставен още от Вирджиния Улф в книгата й „Три гвинеи“: „Как може да бъде избегната войната?

Видната писателка проследява представянето на жестокостта, започвайки от творчеството на Гоя, преминавайки през Американската гражданска война, линчовете на чернокожи, нацистките лагери на смъртта, достигайки до съвсем близкото минало: Босна, Руанда, Израел, Палестина, атентатите в Ню Йорк… Този труд на Зонтаг променя начина, по който мислим за ролята, значението и възприемането на снимките в нашия свят. „Да гледаш болката на другите“ предлага интересната, умело аргументирана гледна точка на авторката за разбирането на войната в съвременното общество. Тя защитава тезата, че има реалности, които нито една снимка не може да възпроизведе, и че ако не си преживял нещата, представени на фотографиите, не можеш да почувстваш истинското им значение. Известната интелектуалка поставя важния въпрос за това как ни влияе страданието на другите и привикваме ли с жестокостта. Зонтаг за пореден път отправя предизвикателство към баналностите, шаблоните и табутата, провокира читателя, не го оставя безучастен към написаното и му предлага различни гледни точки.

 

Сюзан Зонтаг (1933─2004) е световноизвестна общественичка и писателка. Получава образованието си в престижни университети ─ Харвард, Оксфорд и Сорбоната. Широката сфера на творческите й интереси обхваща художествената литература, есеистиката, философията, литературната критика, културологията. В многобройните си романи, разкази, есета и театрални сценарии тя развенчава табута и стереотипи, които се оказват устойчиви за различни времена и култури.

 

По тематата работи Мария Тодорова, 17.02.2015