Катастрофа

23 тежки пътни инциденти за денонощие
21 тежки пътни инциденти за денонощие

14 тежки пътни инцидента за денонощие

16 тежки катастрофи за денонощие