Катастрофа

19 тежки пътни инциденти за денонощие

19 тежки катастрофи за денонощие
16 тежки катастрофи за денонощие
10 катастрофи в страната за денонощие
13 катастрофи в страната за денонощие