Катастрофа

11 тежки ПТП в страната за денонощие

26 тежки инциденти в страната за денонощие

14 тежки катастрофи за денонощие