Сега четете
Информационно затъмнение тегне над находище „Златуша“ в Западна България

Информационно затъмнение тегне над находище „Златуша“ в Западна България

Наскоро проведена среща на 7.03.2024г. в с. Златуша (община Божурище, София област) разбуни духовете на местното население. Обявената, като „информационна среща“, а не „обществено обсъждане“ имаше за цел да запознае местните жители и гости на селото, че фирма за проучвателни дейности ще направи сондажи в непосредствена близост до селото за проучване за полезни изкопаеми.

Свързахме се с доц. д-р Йордан Кошев, от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, който от години проучва животните в района на община Божурище и следи от близо случая и публикуваме интервюто, което даде специално за Любословие.БГ.

Доц. Кошев, какво се знае от документална гледна точка за тези проучвания?

Находището получава лиценз за проучване от Министерство на енергетиката с разрешение № 486/19.07.2018 г. публикувано в Държавен вестник No69/21.08.2018 г. Това разрешително позволява да се извърши търсене и проучване на метални полезни изкопаеми на площ 194,3 кв. км в находище за метални полезни изкопаеми „Златуша“ намиращо се в Западна България.

Забележете огромната площ, която дори хората трудно могат да си представят. Тя обхваща територията на шест общини в три области: Столичната община (област София-град), общини Драгоман, Сливница и Божурище (Софийска област); общини Брезник и Перник (област Перник).

Има ли официална информация за тези проучвания? Къде и как ще се проведат?

В интернет може да се намерят няколко източника на информация, но те са чисто протоколни относно разрешителни, становища и новини за смяна на фирмите собственици на разрешителното (лиценз) за проучване. По-подробна информация може да се намери на интернет страницата на Velocity Minerals (връзка) и няколко карти на интернет страницата на Raiden Resources (връзка).

Според думите на мениджър Валентин Бухов на провелата се в с. Златуша информационна среща на 07.03.2024 г, фирмата извършваща първоначалното проучване е Кабири (или Кибела) минералс (връзка). Тази фирма няма интернет сайт в който да може да се намери информация за проекта и етапите на неговото изпълнение.

В резултат се оказва, че случайно или не в достъпното интернет пространство не се публикува информация за територията подложена на проучване, места за сондиране и бъдещето на проекта, при положение, че бъдат открити икономически изгодни залежи за разработване.

Вие до каква информация достигнахте? От нашите първоначални разговори разбрахме, че сте подготвили интернет базирана карта на която сте нанесли информацията, която знаете по случая?

Информация и географски координати на предвидени дейности са публикувани в документи, които си разменят различни ведомства в държавната администрация. От текстовите документи се копират координатите на границите на находището, изключените площи и местата на сондажите за които имаме информация. Трябва да имате предвид, че официалната координатна система на държавата е от 1970г, която днес реално никой не ползва на терен. Това създава някой неточности при конвертиране и трансформираме на данните, затова картите, които продуцирах с програма  QGIS са по-скоро илюстративни.

Къде може да се запознаят нашите читатели с тази карта?

Може да се запознаете с картата за илюстрация на находище „Златуша“ в Google maps на следния интернет линк: връзка. Трябва да имате предвид, че ще допълваме картата с всяка нова постъпваща информация своевременно.

Къде са предвидени сондажи?

Понеже засега това се води проучвателна дейности, те включват сондажи, заснемане с дрон и други дейности за чиято пълнота нямаме представа. Единствените места за сондажи за които имаме данни  са публикувани в становище No399/23.09.2021г на НСЗП към МОСВ относно преценка за необходимост от Оценка за съвместимост (ОС) с целите за опазване на Натура 2000.

Сондажите се намират в района на с. Златуша (общ. Божурище) и са на дълбочина от 200 до 350 метра. Ще се изпълнят на две фази отбелязани с червено и жълто на картата която може да видите по-долу. Най-вероятно това е най-важният район на проучване защото и цялото находище носи името на селото – Златуша. Вероятно проучвателните сондажи в цялата площ ще бъдат повече, но за техния брой, дълбочина и най-вече местоположение няма информация за момента.

Важно е да се отбележи, че от общата площ за проучване са изключени само две площи в близост до селата Пожарево (общ. Божурище) и Драготинци (общ. Сливница), които може да видите по-долу.

Вижте и

Каква е официалната позиция на общините в района?

На официалните интернет страници на засегнатите шест общини за момента няма кой знае каква информация. Община Божурище подготвя подписка против проучванията и добива на полезни изкопаеми. Между Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите и неговите служби, като Национална служба за защита на природата и Басейнова дирекция Дунавски район се разменя официална кореспонденция, а се оказва, че общината не била уведомена. Странно е, че разрешителното за проучване е публикувано официално в Държавен вестник  на 21 август 2018, където са изброени общини на чиято територия ще се извършват дейности, но до общината отново не е достигнала информация.

Благодаря ви за отделеното време. Ще продължаваме да следим случая.

И аз благодаря, че давате гласност на случая.

Доц. д-р Йордан Кошев e магистър по биология, доктор по зоология и доцент по екология и опазване на екосистемите в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. 24 години работи в сферата на консервационната биология, по-конкретно в проучване и опазване на бозайниците. Изразеното лично мнение не ангажира по никакъв начин ИБЕИ и БАН. д-р Йордан Кошев е член на Консултативния съвет на Гражданско сдружение „Заедно за Божурище“.

 

 

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
4
Не ми хареса
2
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
1
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре