Изложба с пощенски марки на Кирило-Методиевска тематика от територията на Словакия може да се види в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Представените експонати са създадени през годините от началото на 20 век досега.Над 10 пощенски марки са подредени в Националната библиотека. Най-ранната от тях датира от 1935 г. и е дело на чешкия гравьор Бохумил Хайнц, обработил картина на светите братя от Ян Кьолер от 1912 г.

Позоваването на наследството на Кирил и Методий се съдържа и в преамбюла на конституцията на Словашката република. Заветът има и досега много голямо значение за националната ни идентичност. Има, разбира се, и религиозно значение, културно значение.

И ние подредихме една изложба, която документира завета на Кирил и Методий и в изкуството”, коментира посланикът на Словакия у нас Мануел Корчек при откриването на изложбата. По думите му дейността и наследството на светите братя свързва страната му и с други държави, сред които и България.

По време на събитието бе представена и словашката част от Европейския културен път на св. св. Кирил и Методий.

“Пътят на Кирил и Методий има за цел да повиши осведомеността за общото европейско наследство чрез координирана мрежа от партньори от различни европейски държави. Той допринася за развитието на културното сътрудничество в цяла Европа, илюстрирайки общата ни култура и наследство, свързани с наследството на св. св. Кирил и Методий.

Като такъв, маршрутът също така предоставя платформа за междукултурен диалог, взаимно уважение, социално сближаване и разбирателство, постигнато чрез култура, туризъм и изкуство. В същото време той насърчава европейските ценности, по-специално демокрацията и правата на човека, включително правото на достъп до култура за всички”, гласи оценката на Съвета на Европа за културния път, част от който е и в България.

“Развитието на културния туризъм няма как да не се обвърже с присъствието на библиотеките и точно по тази причина тук е мястото да поговорим за тази прекрасна идея”, коментира и доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий