tax5От 1 юли започва да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от 9 % за ресторантьорски и кетъринг услуги. Ставката от девет на сто е временна и ще е в сила до 31 декември 2021 г.
Намалената данъчна ставка от 9 на сто може да се приложи в случаите, в които се извършва доставка на ресторантьорска услуга: ресторанти, барове, дискотеки, заведения за бързо хранене, обекти в зоните за хранене в търговските центрове, които предлагат преработена храна, безалкохолни топли и студени напитки със съответното съпътстващо обслужване за консумация на място. Приема се, че е налице продажба на ресторантьорска услуга или кетъринг услуга, когато след използване на решаващата услуга – маси, столове, прибори, сервиране и т.н. с 9% е и неконсумираната част от храната, която се опакова за вкъщи, но при условие, че част от нея е консумирана в обекта.
Ресторантьорите, за да се възползват от намалената данъчна ставка 9 на сто трябва да разполагат с необходимото оборудване за предлагане на услугата – консумация/ на място (зали, салони, обособена зона за консумация в търговският център, маси, столове, прибори за хранене, обслужващ персонал за сервиране, избор от меню за приготвяне на храна, хигиенизиране на помещенията и оборудването, както и да разполагат със санитарно помещение.
Фирми, предлагащи кетъринг услуги, когато доставката на храна на място е придружена от други услуги, като подреждане на помещение /салон, зала, фоайе, др./, доставка на оборудване за събитието (маси, столове, прибори-посуда и др.) и персонал осъществяващ сервиз и предоставящ информация, подпомагаща избора на храна и напитки от клиента. (не важи при поръчка на храна, опакована за вкъщи).
На досегашната данъчна ставка от 20 на сто остават случайте когато ресторанти, барове, дискотеки, заведения за бързо хранене, обекти в зоните за хранене в търговските центрове извършват доставки по ресторантьорски услуги при продажба продукти – бирата, виното и спиртните напитки и всички напитки съдържащи алкохол /коктейли/. Продажбата на храна от павилион, магазин или вендинг машини, както и при доставката на приготвена или неприготвена храна за вкъщи, в това число и при продажба от обособени гишета в ресторантите, при който процеса на поръчване е опростен или автоматизиран.

Досегашният режим на облагане с данъчна ставка от 20 на сто се прилага и в случаите, в които клиентът е заявил намерението си за продажба на храна за вкъщи при поръчки на място. При извършнане на комбинирани доставки по промоционални предложения, които са широко разпространени в ресторантьорският бранш /пица с бира или безолкохолни напитки с бутилка алкохолна напитка/, то за тази доставка не може да се приложи намалена данъчна ставка от 9 на сто, като се приеме, че основната доставка е продажба на храна или безалкохолни напитки.
За целите на данъчно осигурителното законодателство следва да се има предвид, че при документиране на услугите чрез издаване на фискална касова бележка или фактура за извършените услуги, е допустимо да се прилагат две отделни данъчни ставки от 20 на сто и 9 на сто, като всяка една доставка се отразява на отделен ред.
За да се осчетоводяват коректно всички продажби, задължително трябва в издаваните касови бонове стоките да се маркират в група “Г” -9% и в група “Б” 20 %