sturkelСигнал за убит от деца щъркел в град Стамболийски е подаден на „зеления телефон“ на РИОСВ-Пловдив. От там незабавно са извършили проверка.

Установено е, че това се е случило в кв. „Партизанин“ на града, в близост до гнездото на птицата, което е върху електрически стълб. В него са останали две малки щъркелчета.

Обнадеждаващото в случая е, че за тях полага грижа другият родител, който продължава да ги храни. Екоекспертите са взели решение да оставят малките птици на грижите на оцелелия си родител вместо да ги отнемат от него и да ги изпращат в Спасителен център.

Мотивът им е, че вариантът да бъдат оставени в естествената си среда ще е по-добър за развитието им. Гражданите на града са възмутени от бруталната постъпка. Те следят осиротелите малки и информират РИОСВ за случващото се, като изпращат и снимки.

От общината ще следят за състоянието на птиците и ще са в постоянна връзка с екоинспекцията. Районното управление на МВР-Стамболийски е образувала преписка и ще извърши следствени действия по случая.

Припомняме, че белият щъркелът (Ciconia ciconia) е приоритетен за опазване вид, защитен на територията на цялата страна. Законът за биологичното разнообразие забранява улавянето и убиването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5 000 лева.