Парад на лалетата в Ботаническата градина в Балчик / снимка: Дарик, Добрич

Парад на лалетата в Ботаническата градина в Балчик / снимки: Дарик, Добрич

Чужди туристи пристигат в Балчик специално заради Парада на лалетата в Ботаническата градина, съобщи Ваня Радева, главен специалист по градинско парково изкуство.

„Туристи от всички държави на север от нас, които си имат лалета – от Румъния до Холандия, не спират да се възхищават на цветния ни рай в градината. Имаме гости от Франция, които по това време на годината отсядат в Златни пясъци, но винаги идват тук, за да се радват на Парада на лалетата. Наскоро посрещахме делегации от Китай и Япония, от Русия”, допълни Радева.

Парадът на лалетата в Ботаническата градина в Балчик е в разгара си и ще радва посетителите около две седмици. Тази година там са засадени над 35 хиляди луковици лалета от над 130 сорта. 32 от сортовете са нови и цъфтят за първи път в градината, поясни Ваня Радева.

Цветният рай включва растения от всякакви размери и цветове, като се започне от снежно бялото папагалово лале с къдрави венчелистчита,  до абсолютно черното лале.

Из­к­лю­чи­тел­но ат­ра­к­ти­в­ни­те бо­жу­ро­ви­д­ни ла­ле­та и та­зи го­ди­на ще ра­д­ват го­с­ти­те с два но­ви сор­та – Monte Carlo – аро­ма­т­но ки­че­с­то жъл­то ла­ле с височина 20-30 см, Carnaval de Nice – къ­с­ноцъ­ф­тя­що ла­ле от гру­па­та на бо­жу­ро­ви­д­ни­те (Double Late). Цве­то­ве­те са мно­го ед­ри с лъ­с­ка­ви бе­ли вен­че­ли­с­т­че­та, ук­ра­се­ни с але­но чер­ве­ни иви­ци. Но­си­тел на ня­кол­ко пре­с­ти­ж­ни на­г­ра­ди, ед­на от Крал­с­ко­то гра­ди­нар­с­ко об­ще­с­т­во през 1999 г.

Друга атракция ще бъде Caribbean Parrot – не­о­би­чай­но па­па­га­ло­во ла­ле от гру­па­та на Па­па­га­ло­ви­те ла­ле­та е сред най-но­ви­те сор­то­ве в Гра­ди­на­та. Раз­по­ло­же­но в гра­ди­на “Раз­са­д­ни­ка” в цве­т­на фи­гу­ра с дру­ги па­па­га­ло­ви ла­ле­та. Пе­ре­с­ти жъл­ти вен­че­ли­с­т­че­та, вся­ко с ог­нен оран­же­во-чер­вен кант, при­в­ли­ча вни­ма­ни­е­то с цве­то­ве си.

Заради студената зима цъфтежът им започна малко по-късно от обикновено.

Посетителите на Ботаническата градина се радваха и на други над 10 хиляди луковични и грудкови пролетни растения, между които 17 сорта нарциси, 12 сорта зюмбюли и др., които допълват цветната феерия в градината

Вече започва лятното зацветяване, подготвени са около 80 000 броя растения, както и различни видове билки.

През последните дни бяха изнесени на открито едроразмерните кактуси и сукуленти, съобщи още Радева.  Някои от тях вече са на възраст 60-65 години, а едно от растенията тежи около 700 кг. и се налага да бъде носено от 12 човека. Други 20 са достигнали до 400-500 кг.

Кактусите и сукулентите в Ботаническата градина в Балчик са от 30 сорта, повечето са различни видове опунция.