Лихвите по спестяванията в левове с първо понижение от 5 месеца

Без февруари 2016 г. лихвените проценти по депозитите за домакинства, сключени в левове, бележат своя първи спад от пет месеца, докато лихвата по спестяванията в евро е вече под 1%. Това показва справка на Investor.bg на база лихвената статистика на Българска народна банка (БНБ)

Във втория месец на 2016 г. сме могли да сключим депозит в левове и да получим в замяна 1,38% върху сумата, която сме предоставили на банката. Това е с 0,13 процентни пункта по-малко, ако сравним ставката с тази, която банките са давали през януари.

През последните четири месеца банките последователно повишаваха леко лихвите, но сега статистиката отчита първи спад от август насам. Пре февруари 2015 г.  лихвата за левовите депозити на граждани е била 2,01%.

Още по-интересна е тенденцията за депозитите, договорени в евро, тъй като средната лихва в сектора пада под 1 на сто за пръв път. През февруари лихвеният процент е вече 0,94% спрямо 1,09% през януари и 1,83% през февруари миналата година.

За сметка на понижението на лихвите по депозитите на граждани банките повишават леко ставките по фирмените депозити. През февруари спрямо преходния месец лихвата, която получават предприятията за това, че държат паричните си средства в търговските банки, се покачва до 0,53% за депозитите в левове и до 0,87% по евровите.

Въпреки минималния ръст и за фирмите лихвите по депозитите са рекордно ниски. За сравнение, през февруари 2015 г. лихвата по спестяванията за компаниите все още е била около 1%. По левовите е била 0,98%, а по тези в евро – 0,97%.

Средни лихвени проценти по новопривлечени депозити Февруари 2016 г. Изменение
месечно годишно
Фирми
депозити с договорен матуритет в левове 0.53 0.27 -0.45
депозити с договорен матуритет в евро 0.87 0.29 -0.10
Домакинства
депозити с договорен матуритет в левове 1.38 -0.13 -0.63
депозити с договорен матуритет в евро 0.94 -0.15 -0.89

Средни лихвени проценти по всички привлечени депозити Февруари 2016 г. Изменение
месечно годишно
Фирми
овърнайт-депозити в левове 0.09 0.00 -0.13
овърнайт-депозити в евро 0.08 -0.01 -0.08
депозити с договорен матуритет в левове 0.89 -0.04 -1.12
депозити с договорен матуритет в евро 0.99 -0.03 -0.70
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в левове 0.28 -0.06 0.05
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в евро 0.04 0.00 -0.17
Домакинства
овърнайт-депозити в левове 0.22 -0.01 -0.19
овърнайт-депозити в евро 0.29 0.04 -0.58
депозити с договорен матуритет в левове 1.63 -0.08 -1.29
депозити с договорен матуритет в евро 1.39 -0.07 -1.24
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в левове 0.85 -0.09 -0.94
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в евро 0.82 -0.08 -1.02
Таблици: Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ

Прочети още на: http://www.dnes.bg/business/2016/03/28/lihvite-po-depozitite-v-evro-za-pryv-pyt-pod-1.297536