Личности

Отиде си композиторът Андрей Дреников

Отиде си диригентът Юлиан Ковачев