С атракционна цел: Легендарен автобус се връща по софийските улици