Стани да седна не е толкова лоша формула, но няма кой да седне