Предупреждавах, че България ще влезе в изборни спирали

Големи са шансовете за правителство