Независимо от цялата тази атака, ще направим всичко необходимо за редовна власт