Икономика

Какво ще се случи, ако не бъде приет бюджет до 10 юни