Енергетика

Газът ще поскъпне през декември заради хранилището в Чирен