Енергетика

Промяната на пазара на електроенергия след 1 юли няма да окаже влияние на цените