Енергетика

От КЕВР успокояват потребителите на ток и парно ,че цените няма да скачат драстично