КАКВО СЕ СЛУЧВА С ЦЕНАТА НА ЗЛАТОТО ?

Цената на златото, считано от март 2024 г., отбеляза едно от най-значителните увеличения през последните 15 години.

Каква е причината за това?

Цената на златото достига нови рекорди от 1 март 2024 г. След като почти ежедневно достигаше рекордни нива, на 8 март цената на златото достигна исторически връх – 2192,6 долара за тройунция.

При такова ценово равнище предишният исторически връх от 2149 долара от 4 декември 2023 г. беше надминат с 2%. Нека видим кои бяха факторите, довели до толкова бързото повишаване на цената на жълтия метал. Ще видим и какви са прогнозите за тазгодишната цена на златото.
Йжером Пауъл пред онгреса на САЩ

За да анализира решенията на американския паричен орган, т.е. на Федералния резерв, американският Конгрес призовава веднъж на шест месеца председателя на Федералния резерв да обясни взетите решения и да представи прогнозите на централната банка за икономиката на Съединените щати. Ето защо на 6 и 7 март Джером Пауъл, председателят на Федералния резерв, проведе две изслушвания съответно пред Камарата на представителите и пред Сената. Тогава конгресмените отправиха различни въпроси към Пауъл. Сред най-важните обсъждани теми бяха:

* —Инфлация;
— Пазарът на труда в САЩ;
— стабилността на банковия сектор;
— Нарастващите разходи за жилища (наеми и цени на жилищата).

Интересно е противоречивото отношение на Пауъл. По време на двете изслушвания пред американския Конгрес, Той непрекъснато говореше колко силна е американската икономика. Той изтъкна уве2024 личението на реалния брутен вътрешен продукт (БВП коригиран спрямо инфлацията) на страната с 2,5% през 2023 г., исторически ниските нива на безработица, но дори и намаляването на нивото на инфлацията от пиковата й стойност от 9,1% през юни 2022 г. По време на изслушването му пред Камарата на представителите той заяви:

Все пак отговорите му пред конгресмените оставят поле за интерпретация на факта, че американската икономика все още изпитва затруднения. Може би най-важната фраза на Пауъл през двата дни беше свързана с пазара на търговски недвижими имоти. На въпроса за стабилността на банките с висока експозиция към офис сгради, складове или други търговски имоти, Пауъл отговори:

„Някои банки ще претърпят загуби. Всъщност това не са големите, а средните и малките банки.“
Подобно изявление на председателя на паричния орган на най-голямата икономика в света подтикна много инвеститори към спекулации.

Сред тези пазари е и този на злато.
На 6 март (когато Пауъл направи гореспоменатото изявление) цената на златото се повиши от 2125 долара за тройунция при откриването на търговския ден до 2161,5 долара в края на деня. Дори това да изглежда като малко увеличение от 1,7%, става дума за един ден на търговия на пазара на злато, който през последните 20 години има средна дневна възвръщаемост от 0,037%.
Вечната инфлация

След три години борба с инфлацията, тя все още е проблем в САЩ и еврозоната. Годишният индекс на потребителските цени (ИПЦ) в САЩ се повиши от 3,1% през януари до 3,2% през февруари. В еврозоната беше регистрирана годишна инфлация от 2,6% през февруари 2024 г.
Все пак съществува проблем. Повечето хора гледат официалния темп на инфлация – средностатистическа величина, формирана от динамиката на цените на определени класове стоки и услуги, които не всеки използва. Предпочитаният от Федералния резерв индекс на инфлацията е индексът РСЕ (разходи за лично потребление). Според Фед този индекс отразява по-ясно динамиката на цените за домакинствата, следователно и реалното въздействие на експанзионистич-ната политика — инфлацията и прекомерното кредитиране
— от периода 2020-2021 г.

През януари 2024 г. годишният темп на РСЕ е 2,4%, което е по-ниско от отчетените 2,6% месец по-рано. В сравнение с годишния темп на инфлация той е с 0,7 процентни пункта по-нисък, като за същия период инфлацията е 3,1%. Причината се крие в начина на измерване на двата индекса.
Първата разлика е в използваната формула.

Ще се въздържа от сложни математически изчисления. Важно е да се отбележи, че в случая с РСЕ, формулата отчита разнообразието на потребителския избор: Например, ако един продукт поскъпне с 10 %, а друг подобен – само със 7 %, потребителите в повечето случаи ще изберат продукта, чиято цена се увеличава по-бавно.

Подобни нюанси не се включват в индекса на потребителските цени, тъй като той измерва само средното увеличение на цените на стоките.

Друга разлика е в различната тежест на продуктовите класове, използвани за изчисляване на двата индекса. В случая с ИПЦ, изчисляването на теглата се основава на анкетиране на хора. При РСЕ се използват месечни или годишни проучвания на търговци на дребно. Въпреки това увеличението на двата показателя на месечно равнище (януари 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0,3% и за двата индекса. Тези увеличения показват, че Федералният резерв не е изпълнил целта си да намали инфлацията, независимо с кой индекс иска да скрие увеличението на цените.

Лихвени проценти -очаквания и реалност

Важен фактор, определящ цената на златото през тази година, са лихвените проценти в САЩ. Намаляването им означава по-ниска доходност на американските облигации – пазар на стойност 28 трилиона долара – което намалява реалната лихва. Тя е разликата между доходността на държавните облигации и инфлацията в САЩ. Колкото повече инвеститори искат да получават постоянни доходи, толкова по-масов става изборът между инвестиране в облигации и злато. Като се има предвид все още проблемната инфлация (както разгледах по-горе), намаляването на лихвените проценти ще тласне много от тях към златото.

Разбира се, намаляването на лихвения процент означава възможност за ускоряване на темпа на инфлация. Въз основа на пазарните нагласи през тази година би трябвало да има три намаления на лихвените проценти, всяко от които с 25 базисни пункта. По този начин лихвеният процент в

САЩ ще бъде между 4,5% и 4,75% до края на годината.
Все пак нагласите на финансовите пазари са противоречиви. В началото на годината съществуваше 70% вероятност Фед да намали лихвените проценти през март тази година. В

Причината се крие в подхода на Федералния резерв към американската икономика, която според него е стабилна, дори при рекордно високи лихвени проценти. Тъй като икономиката показва устойчивост, в светлината на скъпите кредити и намаления достъп до ликвидност на финансовите пазари – шансовете за понижаване на лихвените проценти намаляват с всеки изминал ден.
Според инструмента Fed Watch се очаква лихвените проценти да бъдат намалени едва при

Пазар на труда

През седмицата от 4 до 8 март бяха публикувани редица данни, свързани с пазара на труда в САЩ. Един от най-важните показатели за стабилността на
пазара е проучването за нови работни места и текучество на работната сила (JOLTS — Job Offers and Workforce Fluctuation).

Тези данни се състоят от броя на свободните работни места, напусканията, съкращенията, освобождаванията, смъртните случаи и броя на пенсиониранията. Колкото по-малко са тези JOLTS, толкова по-стабилен е пазарът на труда.

Очакванията за броя на JOLTS през януари 2024 г. бяха 8,9 милиона, което е по-малко в сравнение с 9,026 милиона през декември 2023 г. В действителност бяха отчетени 8,86 милиона. Важно е да се отбележи, че броят на JOLTS все още е по-висок от стойностите преди пандемията.
Въпреки това равнището на безработица в САЩ е на рекордно ниски нива от 3,7%.
Нивото на безработица се е увеличило. От исторически ниските 3,7%, равнището на безработица се повиши през февруари 2024 г. до 3,9%, или най-високата стойност от януари 2022 г. насам.

Вижте и

Единственото обяснение за подобно разминаване между
броя на JOLTS и равнището на безработица е, че хората не запазват работата си толкова дълго, колкото преди пандемията. Основната причина са съкращенията, особено в отраслите, които стават все по-чувствителни към възможностите на изкуствения интелект и роботиката.

Предстои да видим доколко стабилен ще остане този пазар на труда, като се има предвид, че заплатите започват да нарастват, за да покрият щетите, нанесени от инфлацията на служителите. В светлината на увеличаващи се разходи за тези заплати, трудния достъп до кредити и заеми, които така или иначе са много скъпи за предприятията, както и на производствените разходи, не е изненадващо, че общото производство намалява.

Производство на ръба
Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в промишлеността, публикуван от Института за управление на доставките, е 47,8 пункта през февруари 2024 г. Този индекс измерва доверието на бизнеса в производствения сектор на икономиката в краткосрочен план. Колкото по-близо (или дори под) е стойността до прага от 50 пункта, толкова по-песимистични са прогнозите.
Наблюдаваме това събитие в еврозоната, където PMI е под прага от 50 пункта от юни 2023 г. насам. Такива ниски стойности се отразяват на индустриалното производство в Европа, или по-скоро на неговата липса.

Като се имат предвид нарастващите разходи и „силната“ икономика, не е изненадващо, че промишленото производство намалява и от двете страни на Атлантическия океан.
Колкото по-малко са наличните стоки и услуги, при все още високо (или дори увели-
чаващо се) парично предлагане, цените също ще продължат да растат. Ако всичко това не е достатъчно, натискът върху компаниите по отношение на разходите (и регулациите) остава висок, така че икономиката в крайна сметка произвежда по-малко.
Брутен вътрешен продукт и публичен дълг

През четвъртото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт на САЩ нараства с 334,5 млрд. долара. В същото време държавният дълг на САЩ се увеличи с 834 млрд. долара.
Вече не е тайна, че САЩ са държава, изградена върху дълг. Тя не е единствената. Проблемът е в скоростта, с която този дълг нараства.

Само през 2023 г. публичният дълг на САЩ нарасна с 1,9 трилиона долара, което представлява увеличение с 6,2 % спрямо равнището от 2022 г. За същия период БВП на страната е нараснал с 1,54 трлн. долара, или с 5,8%. Понастоящем дългът на страната нараства с 1 трлн. долара на всеки 100 дни.

Основният проблем се състои във все по-високите разходи за лихви. Както бе споменато по-горе, „стабилната“ икономика според Фед ще отложи намаляването на лихвените проценти възможно най-дълго. Тези отлагания се проявяват чрез огромни бюджетни разходи за лихви по държавни облигации, за които държавата в крайна сметка взема заеми.

През 2023 г. бюджетните разходи на САЩ достигнаха 1 трилион долара само за лихви. Като се има предвид, че целият БВП на страната за 2023 г. е бил 27,94 трилиона долара, бюджетните разходи за лихви са представлявали 3,57 % от БВП. С разходи за отбрана в размер на 3,65% от БВП,

САЩ се намират в трудна ситуация, в която трябва да изберат между поддържането на ниска инфлация и риска от рецесия, причинена от неплатежоспособността на държавата.

Какво се очаква за цената на златото?

Очакванията на различни световни финансови институции (като JPMorgan, UBS Group, World Gold Council) за цената на златото през 2024 г. са доста оптимистични. Според JPMorgan през тази година цената на златото трябваше да достигне 2175 долара за тройунция. Разликата е, че тези очаквания бяха за края на годината.
Цената на златото вече надмина това равнище, като средната стойност за първото тримесечие беше приблизително 2083 долара за тройунция. Това представлява увеличение с 10% в сравнение със средната цена на златото през първото тримесечие на 2023 г. — 1890 долара за тройунция.
Според прогнозите на Лондонската асоциация на пазара на благородни метали за 2024 г. средната цена на тройунция злато ще бъде 2059 долара. Интересно е да се анализира предлаганият ценови диапазон. Според анализаторите на LBMA най-ниската цена на златото през 2024 г. ще бъде 1781 долара, но най-високото ценово равнище може да достигне 2405 долара за тройунция.
Следователно при най-лошия сценарий годишната цена на златото намалява с 8,2%, докато при най-добрия тя нараства с почти 24%. Като се има предвид текущото развитие на цената на златото, достигането на ценовото равнище от 2405 щяло да означава увеличение с 11% до края на годината. Това не изглежда толкова невъзможно.

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре