СУ „Св. Климент Охридски“ избира днес своя 57-ми ректор

Софийският университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ избира днес своя 57-ми ректор, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Общото събрание на Софийския университет ще избере днес еднолични и колективни органи на управление и контрол на Алма матер.

На 20 октомври т.г., кандидатурите за поста са четири: на акад. проф. дфзн Николай Витанов, проф. д-р Климент Найденов, проф. д-р Георги Вълчев и на проф. дпн Милен Замфиров.

Съгласно член 28, алинея 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет, „кандидатите за ректор огласяват своите програми пред академичната общност, както и пред Общото събрание“. Това стана с представяния на четиримата кандидати за ректори на мандатните им програми за развитието на Софийския университет за следващите четири години пред академичната общност на висшето училище.

На всеки кандидат бяха предоставени еднакви условия за представяне и обсъждане на програмата му. Редът на представянето беше определен чрез жребий. Според него първи с академичната общност на 6 ноември се срещна проф. дпн Милен Замфиров. На 7 ноември програмата си представи проф. д-р Климент Найденов, акад. проф. дфзн Николай Витанов – на 8 ноември, и проф. д-р Георги Вълчев – на 9 ноември.

Срещите на академичната общност с кандидатите за ректор бяха в аулата на Софийския университет.

Първият принцип във визията и в мандатната ми програма за развитието на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ е свързан с това, че всяко управление ще бъде основано на идеята за прозрачност и с пълно съобразяване с нормативните актове. Това каза кандидатът за ректор на Софийския университет проф. дпн Милен Замфиров при представянето на програмата си пред академичната общност на висшето училище на 6 ноември. Неговата кандидатура издигната от Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Един от основните проблеми е демографският натиск, който оказва директно влияние и върху нашия университет, отбеляза проф. Замфиров и съобщи, че през 2016/2017 година в системата на висшето образование е имало 159 000 студенти. През 2021/2022 година вече общо са 139 000 студенти, добави той.

Проф. Замфиров представи и данни за заплатите на преподавателите в университетите. „Отпреди няколко години досега, ние, Софийският университет се движим в най-добрия случай на шесто място в системата на висшето образование, а средно над десето място спрямо всички останали университети. Това, в комбинация с факта, че ние сме почти на първо място във всички направления, не дава много добро усещане за нашата Алма матер“, заяви кандидатът за ректор на СУ. Той обясни и какви мерки би предприел за справяне с тази ситуация. Увеличението на възнагражденията може да се реализира чрез увеличаване на потенциала чрез собствени ресурси, ежегодно увеличаване на минималната работна заплата за най-ниската длъжност „асистент“ – чрез решение на Министерския съвет, както и с подписване на академични споразумения, свързани с всички останали академични длъжности.

Кандидатът за ректор говори и „за обвързване на средната работна заплата на преподавателите за страната в съотношение 170% и минималната работна заплата за длъжността „асистент“ да не е по-малко от 125% от средната брутна работна заплата за страната“. Всичко това би позволило на СУ да отиде не просто там, където му е мястото – на първо място по възнаграждения, но и да успява да привлича най-добрите кандидати за работа, каза проф. Замфиров. Той заяви, че категоричното му мнение е, че пенсионирането трябва да става не както е в момента – на 65 и на 66 години, а на 68 години за преподавателите от висшите училища.

Според проф. Замфиров трябва да се популяризират бакалавърските програми в Софийския университет и да се привличат кандидат-студенти от български произход от Република Северна Македония, от Косово, Сърбия, Украйна и Молдова. Трябва да се разкрие и общо докторантско училище в СУ, за което се говори от няколко години, каза кандидатът за ректор.

Проф. Милен Замфиров от 2019 г. е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Извън Софийския университет проф. Замфиров е работил в Дневен център за деца с увреждания – учител, координатор, в Института за космически изследвания и технологии на БАН, в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Бил е също учител в различни общообразователни и болнични училища, а в продължение на години е бил директор на Дневен център за деца с увреждания.

Институционална прозрачност, достойно заплащане и работа в екип са думите от мотото на моята кампания за кандидат за ректор на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“, каза проф. д-р Климент Найденов, който представи мандатната си програма си пред академичната общност на 7 ноември. Неговата кандидатура за ректор на СУ е издигната от Общото събрание на Геолого-географския факултет.

Вярвам, че с прозрачност можем да постигнем, всички заедно, много по-добро развитие на нашата институция. Достойното заплащане също може да бъде подобрено, а работата в екип е нещо, което съм изповядвал не само като университетски преподавател, но съм работил и по проекти, както и с държавната администрация, с областната и с общинската администрация, заяви проф. Найденов.

Смятам, че можем да надградим съществуващата кандидатстудентска кампания до ниво, което съм виждал в университети – в Европа и в света, каза проф. Климент Найденов. Той заяви пред академичната общност на СУ, че иска заедно да се преборят за четири неща: да се възвърне позицията на Софийския университет на национален лидер, задаващ посоката на политиките във висшето образование. Бих желал да продължим издигането на общественото положение на нашата колегия, защото имаме какво да надградим. Студентите са това, което притежаваме, и Ви обещавам да продължим да инвестираме във Вас, заяви кандидатът за ректор. Той обеща, че ще бъде създадена и Стратегия за Софийския университет. Модернизирането на аудиториите започна, но трябва да бъде продължено, каза проф. Найденов. Той изрази увереност, че с направени икономии може да се създаде фонд, за да може във факултетите да има по един студентски научен проект.

Кандидатът за ректор на Софийския университет говори в своята програма за финансите и финансовата политика. „Написано е, че ще предизвикам одит от една от топ четирите фирми, одитиращи в света, това обаче не означава, че ще се връщам назад. Аз няма да разследвам никого, искам тези фирми да ми начертаят правилните процеси, особено административни, и да видя дали съм в права посока, и да можем да надграждаме съществуващото положение. Ще искам и среща с министъра на финансите, и с председателя на Сметната палата, за да видя моментното състояние точно какво е и какво се случва“, каза проф. Найденов.

Проф. Климент Найденов през октомври тази година беше преизбран за декан на Геолого-географския факултет (ГГФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той е географ, демограф, регионалист и обществен деятел. Професор е в Катедрата „Регионално развитие“ на Геолого-географския факултет на СУ. Участва в създаването на едни от новите бакалавърски програми в ГГФ, включително на „География и английски език“ и „Геопространствени системи и технологии“. През 2023 г. е съинициатор и участва в създаването на иновативната интердисциплинарна и междуфакултетска бакалавърска програма на английски език „Климатични промени и управление“ (Climate change and management). През 2023 г. е приет за член на Българския антарктически институт във връзка с активното му участие в събития, свързани с българската научноизследователска програма „Антарктика“.

Осем години съм заместник-ректор на сегашния ректор на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков и разбрах, че да си ректор на СУ е една от най-тежките длъжности в държавата ни, изобщо. Това е така, защото ректорът на Софийския университет е лицето на СУ пред обществеността, пред правителството, пред бизнеса и чуждите посланици, пред нашите международни партньори. Това каза кандидатът за ректор на Софийския университет акад. проф. д-р на физическите науки Николай Витанов пред академичната общност, представяйки своята програма за развитие на висшето училище на 8 ноември. Неговата кандидатура за ректор на СУ е издигната от Факултетния съвет на Физическия факултет.

Акад. Николай Витанов е водещ учен в света по квантова информатика и кохерентен контрол на квантовите системи. Той е сред първите 2% на най-добрите учени в света, според класацията на престижния Станфордски университет. От 2015 г. е заместник-ректор по научната и проектната дейност на Софийския университет. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН), а от 2021 г. е академик на БАН.

„Около 12 години бях в университети в Западна и в Северна Европа, и през това време натрупах опит как е организирано обучението на студентите и науката там, и какво е нивото им. Дадох си сметка, че в нашия университет (СУ) нивото на образование не е по-слабо, а в много отношения е по-добро от това в много други университети“, каза акад. Витанов. Той сподели, че мотото на неговата програма е „Заедно можем повече“.

Акад. Витанов каза, че би инициирал започнатата няколко пъти, но непостигната, Стратегия за развитието на Софийския университет, която да е до 2035 г. Акцент в програмата му е и амбицията да работи за възстановяване на Аграрния факултет, който е съществувал от 1909 до 1948 г.

Според акад. Витанов трябва да се помисли за облекчаване на процедурите за преминаване от една специалност в друга, защото част от напускащите студенти не биха направили това, ако има друга, подходяща за тях специалност. Трябва да помислим и за намаляване на учебната натовареност на студентите, но това би трябвало да е свързано с намаляване на преподавателския норматив, защото двете може да се разглеждат като скачени съдове, заяви кандидът за ректор на СУ. Той каза, че трябва да има и клубове по интереси на студентите, каквито съществуват във всички западни университети. Трябва да се съставят и подробни картотеки на завършилите Софийския университет, защото успешните от тях са много мощна реклама.

Вижте и

Необходимо е да има и специален магазин за рекламни сувенири, каквито действат във всички чуждестрани университети. В различните факултети на Софийския университет има такива сувенири, но хората не знаят за тях. Ако имаме един магазин за тениски, шапки, чаши, това ще бъде една „ходеща реклама“ и нашите 22 000 студенти биха си взели, но за тях трябва да е при преференциални условия, каза акад. Витанов

Основният приоритет, който ще отстоявам, е да съхраним човешкия и интелектуален потенциал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, защото навлизаме в трудни времена, вещаещи намаляване на броя на студентите. Това каза кандидатът за ректор на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев пред академичната общност, представяйки своята програма за развитие на висшето училище на 9 ноември. Неговата кандидатура е издигната от Факултетния съвет на Философския факултет.

Той отбеляза, че по обективни причини студентите ще намаляват и колкото да се работи за качеството на висшето образование, и да се повишават стандартите, и научноизследователската дейност, ще го има проблемът с намаляващия брой студенти.

Една от първите ми задачи ще е да участваме в изработването на нова система за финансиране на висшето образование, защото, ако продължи този начин на финансиране, ситуацията се отразява навсякъде зле – във всички висши училища, не само в Софийския университет, каза проф. Вълчев. Той заяви, че ще инициира и ще участва активно в изработването на такава нова система, която да позволи всичко добро, създадено в отделните факултети и звена, да бъде съхранено, но трябва да се потърсят и други пътища за увеличаване на студентите, защото Софийският университет е лидер във висшето образование в България и не дава по-лошо образование от средноевропейските университети.

Трябва да създадем нашите програми на английски или на друг език, за да можем да сме готови да приемаме чуждестранни студенти съвсем спокойно – да се обучават в нашите факултети, каза проф. Георги Вълчев. Той коментира, че в глобален мащаб проблемът с чуждестранните студенти става изключително актуален и СУ трябва да изработи адекватна, последователна политика, защото има интерес от студенти в чужбина.

Когато говорим за промяна на модела на финансиране, означава, че трябва да се промени заплащането на преподавателския труд, което към момента е унизително, такова е и заплащането на работещите в администрацията на Софийския университет, каза проф. Вълчев. Той подчерта, че заплащането на преподавателския труд ще е един от водещите му приоритети.

Проф. Георги Вълчев от декември 2015 г. е заместник-ректор на Софийския университет по учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение.

Бил е заместник-декан е на Философския факултет по учебната дейност (2011-2015 г.). Ръководител е на Катедра „История и теория на културата“ (2011-2019 г.). Научен секретар е на Катедрата „История и теория на културата“ (2003-2011 г.). Ръководител е на магистърската програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство“. Член е на Факултетния съвет на Философския факултет от 2011 г. и на Академичния съвет на Софийския университет от 2019 г.

Бъдещият ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ трябва да притежава две важни качества – да бъде обединител на всички студенти, докторанти, преподаватели, служители, на всички факултети, и Софийският университет да бъде една истинска и здрава общност. Ректорът трябва да е също диалогичен и да е отворен за работа със студентите, за да решаваме заедно всички възникнали проблеми. Това каза на 16 ноември, на предизборния дебат между четиримата кандидати за ректор на Софийския университет, Радослав Христов, който е председател на Студентския съвет на висшето училище.

Вторият мандат на сегашния ректор на Софийския университет проф. Анастас Герджиков изтича през ноември. На 17 ноември 2015 г. той бе избран за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за първи четиригодишен мандат. На 20 ноември 2019 г. проф. Герджиков бе преизбран за ректор на СУ за втори четиригодишен мандат, който завършва сега през ноември.

Преди проф. Анастас Герджиков ректор на Софийския университет за два мандата – общо за осем години, беше историкът проф. Иван Илчев.

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре