Днес регионалният министър Иван Шишков обяви, че са били приети две важни точки на заседанието на Министерския съвет. Едната е за обявяване за национален обект на бъдещата магистрала от Русе до Велико Търново. А другата – одобряване за изменение на общия устройствен план на София за разширяване на третия метродиаметър.

Той поясни, че решението за автомагистралата е било взето единодушно на заседанието. „Подробният устройствен план е готов и другата седмица предстои да бъде одобрен от мен със заповед, с която да бъде стартирана истинската процедура за отчуждаване и изграждането на автомагистралата“, каза министърът. По думите му, министърът на здравеопазването е споделил, че в миналия служебен кабинет в някои министерства умишлено планът не е бил съгласуван. От днес, 14 септември, стартира проектирането на магистралата от Русе до Бяла.
„Ние няма да спрем дотук с планирането. Максимално бързо ще възложим проектиране на целия транспортен коридор до ГКПП Маказа“,