По покана на проф. Пиерджорджо Усленги от Университета на Илиной в Чикаго –(University of Illinois at Chicago) UIC, САЩ – Президент на Международния съюз по радионауки (Union Radio Scientifique Internationale / International Union of Radio Science) URSI д-р Марияна Георгиева и проф. Георги Георгиев от Поликрайще и Сломер са организирали Специална секция и са рецензенти в най-елитната научна конференция по електромагнитна теория в света – Международната конференция по съвременни приложения на електромагнетизма (International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications) ICEAA 2022 (съкращение от названието на конференцията на английски), която ще се проведе в Конгресния център на Кейптаун, Кейптаун, провинция Западен Кейп, Южноафриканската република от 5 до 9 септември 2022 г.

Названието на Специалната им секция е „Съвременни проблеми на математичния и изчислителен електромагнетизъм и техните най-нови приложения“ (“Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications”). Конференцията се спонсорира от Университета на Стеленбош (Stellenbosch University), Стеленбош, провинция Западен Кейп на Южноафриканската република, Политехниката на Торино (Politecnico di Torino), Италия, Университета на Илиной в Чикаго (University of Illinois at Chicago) UIC, Международния съюз по радионауки URSI, Института на инженерите по електроника и електротехника (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) IEEE, САЩ и Обществото по антени и разпространение (Antennas and Propagation Society) AP-S на IEEE, САЩ. Официалният език е английският. В текста използваме английските или френските имена на тази и на други конференции или на международни организации, които споменаваме, следвайки световния стандарт. Декември 2021 г. – Август 2022, Поликрайще / Сломер, България Организирането на Специални секции на световни конференции от такъв ранг е особено сложна и трудоемка работа. То се прави по определена тематика и изисква сериозно проучване и познаване на научните организации и на учените, които работят в съответната област в целия свят, запознаване с научната им биография и постижения, изучаване на техните публикации и на резултатите им, намирането на адресите им. Организирането изисква огромна кореспонденция със стотици учени от най-различни страни и поддържането на непрекъсната връзка с тях.

Международната конференция по съвременни приложения на електромагнетизма ICEAA е най-елитният ежегоден научен форум в областта на електромагнитната теория в света. На него се събира върхът на електромагнетизма. Тук се представят най-авангардните идеи и постижения, които са последната дума на науката. Учените, които участват в нея определят насоките на развитието на електромагнитната теория. Да стои нечие име сред тези на участниците в ICEAA, е критерий за световно признание. Това са хората, не които очакват да бъдат признати от някого, а които признават постиженията на останалите, работещи в областта. Да бъдеш не само участник, а да си извоюваш трайно място на съорганизатор на конференцията, е най-голямото признание, към което може да се стреми човек. Съорганизаторите са хората, които задават стандартите в света, защото те са запознати с тенденциите на развитието и канят носителите на новите идеи. В конференцията ще се представят около 200 доклада, разпределени в 22 секции. Трудовете се публикуват в Електронната библиотека на Института на инженерите по електроника и електротехника IEEE (IEEE Xplore Digital Library). Това са публикации от най-висок ранг, които се реферират в реферативни журнали и всички най-авторитетни електронни системи като напр. SCOPUS, веднага стават известни на научната общност и широко се цитират в книги, справочници и научни статии.

Това е истинската световна наука. Въз основа на тях се правят световните класации на университетите. По света само това се признава за наука, което е влязло вспоменатите бази от данни и библиотеки. Забележително е, че поканата да участват в Специалната секция, организирана от д-р Марияна Георгиева и проф. Георги Георгиев са приели двамата най-важни и високопоставени учени на съвременността в областта на радионауките – Президентът на URSI проф. Пиерджорджо Усленги от Университета на Илиной в Чикаго – UIC, САЩ и вице-президентът на URSI – проф. Казуя Кобаяши от Университета „Чуо“, Токио, Япония, с други думи съпоставено с известното на широката аудитория, означава, че това са Генералният секретар на ООН и заместник-генералният секретар на ООН в областта на електромагнетизма. Особено е важно да се подчертае какъв е духът на уважение и сътрудничество с тях. Проф. Усленги, макар че е инициаторът и главният организатор на ICEAA, чака с нетърпение и тревога, и се вълнува какво е нашето мнение за представената от него работа и съгласни ли сме ние да я приемем в програмата на нашата Специална секция. Той е щастлив при получаването на нашето одобрение и положителна оценка и не скрива радостта си от нашия положителен отговор. Кореспонденцията с организаторите се води непрекъснато, отговаря се светкавично, прави се всичко възможно възникналите проблеми да се решат и то веднага. Проф. Усленги ще представи доклад на тема „Обзор на разсейването от двуразмерни структури от метаматериали, прилагайки подхода на геометричната оптика“ (“A compendium of exact geometrical optics scattering by two-dimensional metamaterial structures”). Метаматериалите са изкуствени, създадени от човека вещества, които притежават свойства, липсващи в природата, например отрицателна диелектрична и магнитна проницаемост. Те се използват за създаване на специални покрития на повърхности, които не отразяват електромагнитното лъчение – например системата СТЕЛТ за невидими за радарите самолети. Проф. Кобаяши ще изнесе доклад „Дифракция от полубезкраен паралелен плосък вълновод с четири слоя: Точен подход на Виенер-Хопф“ (“Diffraction by a terminated, semi-infinite parallel plate waveguide with four-layer material loading: a rigorous Wiener-Hopf approach”). Неговите изследвания намират приложение при изучаването на пукнатини в крилата на самолетите и предотвратяване на тяхното обр