Правото на отлагане ще бъде получено от ИТ специалисти на възраст под 27 години с висше образование и трудов опит от една година. Специалисти с по-малко от една година опит могат да кандидатстват за отлагане, при условие че са завършили университета една година преди назначаването на длъжността.

За да получат отлагане за служителите, фирмите трябва да изпратят списъците до Министерството на дигитализацията до 1 май 2022 г.

Списъкът с университетски специалности, които дават право на отлагане, включва повече от 60 области, включително: математика, приложна информатика, картография и геоинформатика, радиоинженерство, електроника и наноелектроника, роботика, изграждане на въздухоплавателни средства, корабостроене и други.