Praznik-na-pchelarite-0349Църквата почита днес св. преподобномъченик Прокопий, който бил родом от Варненско.

На 20-годишна възраст той постъпил в Предтечанския манастир на Атон, гдето духовният живот под ръководството на стареца Дионисий бил строг. Там приел монашеско пострижение.

По-късно напуснал Света Гора и приел мохамеданската вяра. Прокопий отишъл при кадията на Смирна и заявил, че се отрича от Христа. Но когато след 15 дни бил обрязан по мохамедански обичаи, съвестта му проговорила и той открил своя грях и решимостта си да го изкупи чрез мъченичество на един християнски духовник.

Йеромонахът го посъветвал да поеме по-добре умерения път на монашеското покаяние на Св. Гора Атонска, но Прокопий решително помолил той да го благослови за мъченически подвиг. Подготвял се 15 дни с пост и молитва, като често идвал за съвет при духовника. В последния ден те заедно изпели молебния канон на св. Богородица и Прокопий в турско облекло отишъл при съдията, пред когото хвърлил от главата си зелената чалма, смело изповядал Христа и проклел Мохамед.

За тази постъпка турците го набили жестоко и го хвърлили в затвор. После те опитали да го привлекат с обещания за високи служби, но всичко било напразно.

Прокопий получил смъртна присъда. Безстрашното мъжество на мъченика обаче смутило турците и никой от тях не дръзвал да му отсече главата. Затова бил повикан свиреп отстъпник от християнската вяра

Свети Прокопий

 Свети Прокопий. Изображение: pravoslavieto.com

Когато Диоклетиан научил, че Неаний е станал християнил, се разгневил и заповядал на Юст, управител на Палестина, да вразуми отклонилия се в християнството Неаний, а ако не го послуша да го предаде на мъчения.

Юст пристигнал от Кесария и съобщил царската повеля. Неаний признал, че е християнин и заявил, че е готов да отиде на смърт заради вярата си. След това отвързал войнския си пояс и го хвърлил в знак на отричане от царската служба. Неаний бил измъчван и хвърлен в тъмница, където същата нощ приел своето кръщение с име Прокопий (което значи „преуспяващ“).

Мъченията над Прокопий продължили и най-сетне бил посечен с меч. Св. великомъченик Прокопий завършил земния си път в 303 година.

По информация от ЕМО „Етър“ и pravoslavieto.com