Екологичната лаборатория на БАН на връх Мусала ще има Дни на отворените врати през юли и през август
Базовата екологична обсерватория /БЕО/ “Мусала”, която е част от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН /ИЯИЯЕ-БАН/, ще има Дни на отворените врати на 21 и 22 юли, както на 11 и 12 август /с резервни дати при лошо време на 28 и 29 юли, и на 18 и 19 август/.