socialmediaworldОт 28 до 30 април 2015 г. Пловдив ще бъде домакин на 10 Национален форум на доставчиците на социални услуги. Форумът се организира за десета поредна година от Национален алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Община Пловдив. Вече девет години този форум събира водещата част от отговорните и заинтересовани страни в България, реализиращи социални политики и социални услуги. Работата на предходните форуми се характеризира с активни, позитивни и професионални дискусии, създаване и реализиране на активни, национални и европейски партньорства, възможности за обмен на опит и търсене на решения по важни въпроси и проблеми.

Темата на тазгодишното издание е „Предизвикателството пред местните власти в планирането и реализацията на социалните услуги”. Основен фокус в работата и темите на форума са добрите практики, проблемите и предизвикателствата пред местните власти в областта на социалните услуги, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, деинституционализацията и планирането на социални услуги.

Водещи лектори и гости на форума ще бъдат вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Лазар Калфин, генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло. Целта на дискусиите е да се обсъдят добрите практики и опит от изминалия Програмен период и процеса на деинституционализация за деца, с цел още по-ефективна работа през новия Програмен период 2014 -2020 и деинституционализацията за възрастни.

След промените през 2003 г., целящи децентрализация на работата в социалната сфера, общинските власти поеха изключително високата отговорност за развитие и реализация на социалните услуги в България. Успоредно с това, те и сега са най-големият доставчик на социални услуги на територията на страната. Реализирането на поетите отговорности в този некратък период доведе до постигане на много добри резултати в голям брой общини и формиране на ползотворен опит. Тези отговорности в условията на съпътстващи многобройни затруднения от финансов и друг характер пораждат проблеми, които могат да бъдат решени с общи усилия и партньорство на всички, в т.ч. общини, държавни власти, граждански организации и др.

В рамките на Форума ще бъдат връчени и Годишните награди на НАСО за принос в социалното развитие на България, за чийто лауреати ще Ви информираме допълнително.
За контакти и допълнителна информация: Петя Маркова, 0882 122 670