kambainЕвропейският съюз ще отпусне 23,3 млн. евро за реклама на селскостопански продукти в държавите членки и други страни.

Брюксел одобри 20 програми за популяризиране на европейските плодове и зеленчуци, чийто общ бюджет е 46,5 млн. евро. Избраните програми ще рекламират висококачествени продукти със защитено наименование на произход, защитено географско указание и храни с традиционно специфичен характер, биопродукти, пресни плодове и зеленчуци, вино, мляко и млечни продукти, цветя, преработени плодове и зеленчуци, преработени зърнени и оризови продукти, яйца и др.

Целта на инициативата е тези стоки да бъдат популяризирани в страните от Северна Америка, Близкия изток, Югоизточна Азия, Латинска Америка, както и в Русия, Китай, Индия, Норвегия, Азербайджан, Беларус и Турция. В рекламите ще се изтъкват качеството, безопасността и хигиената на храните, етикетирането, хуманното отношение към животните и екологичните методи на производство.

Новинар | стр. 9 |