Сега четете
Програмата на TV Bulgaria On Air

Програмата на TV Bulgaria On Air

 

logo  7 април, понеделник

 

06:15  Йога

06:30  Сутрешен блок

09:30  Коментар Live

09:40  Investor Live

09:45  Прогноза за времето

10:00  Бокс офис

10:10  Цитати на деня

10:30  Инвестбук – повторение

11:00  Кратки новини

11:01  Видимо и невидимо – повторение

12:00  Новинарски блок

12:54  Цитати на деня

13:00  Топ Нюз

13:05  По-добра Европа? Зависи от теб!

13:13  Цитат на деня

13:20  Пазари – актуална борсова информация

13:23  Коментар на Инвестор

13:26  На работа

13:30  Топ Нюз

13:33  Темида – повторение

14:00  Кратки новини

14:10  Прогноза за времето

14:15  Цитати на деня

14:20  Бокс офис

14:30  Топ Нюз

14:33  Чарт

15:00  Кратки новини

15:10 Прогноза за времето

15:15  Цитати на деня

15:20  Пазари – актуална борсова информация

15:25  Коментар на Инвестор

15:30  Топ Нюз

15:31  Инвестиции

16:00  Кратки новини

16:10  Прогноза  за времето

16:15  Цитати на деня

16:20  Пазари – актуална борсова информация

16:25  Коментар на Инвестор

16:30  Топ Нюз

16:31  Колела – повторение

17:00  Новинарски блок

18:00  Коментар Live

18:07  Investor Live

18:15  Цитати на деня

18:30  Топ Нюз

18:31  Инвестбук

18:55  Коментар на Инвестор

19:00  Цитати на деня

19:30  Денят On Air

21:00  Бизнесът на Азия – документална поредица на Блумбърг

21:30  Viva Zapatero – документален филм, 1 част

 

 

22:00  Новинарски бло

22:30  Investor Live

22:35  Коментар Live

22:40  Бокс офис

23:02  Инвестбук – повторение

23:30  Цитат на деня

00:00  Денят On Air

01:30  Видимо и невидимо – повторение

02:30  Медиите On Air – повторение

03:30  Инвестбук –повторение

04:30  Денят On Air

06:00 Цитати на деня

 

8 април, вторник

 

06:15  Йога

06:30  Сутрешен блок

09:30  Коментар Live

09:40  Investor Live

09:45  Прогноза за времето

10:00  Бокс офис

10:10  Цитати на деня

10:30  Инвестбук – повторение

11:00  Кратки новини

11:01  Брюксел 1 – повторение

12:00  Новинарски блок

12:54  Цитати на деня

13:00  Топ Нюз

13:05  По-добра Европа? Зависи от теб!

13:13  Цитат на деня

13:20  Пазари – актуална борсова информация

13:23  Коментар на Инвестор

13:26  На работа

13:30  Топ Нюз

13:33  Темида – повторение

14:00  Кратки новини

14:10  Прогноза за времето

14:15  Цитати на деня

14:20  Бокс офис

14:30  Топ Нюз

14:33  Чарт

15:00  Кратки новини

15:10 Прогноза за времето

15:15  Цитати на деня

15:20  Пазари – актуална борсова информация

15:25  Коментар на Инвестор

15:30  Топ Нюз

15:31  Инвестиции

16:00  Кратки новини

16:10  Прогноза  за времето

16:15  Цитати на деня

16:20  Пазари – актуална борсова информация

16:25  Коментар на Инвестор

16:30  Топ Нюз

16:31  Колела – повторение

17:00  Новинарски блок

 

18:00  Коментар Live

18:07  Investor Live

18:15  Цитати на деня

18:30  Топ Нюз

18:31  Инвестбук

18:55  Коментар на Инвестор

19:00  Цитати на деня

19:30  Денят On Air

21:00  Бизнесът на Азия – документална поредица на Блумбърг

21:30  Viva Zapatero – документален филм, 2 част

22:00  Новинарски блок

22:30  Investor Live

22:35  Коментар Live

22:40  Бокс офис

23:02  Инвестбук – повторение

23:30  Цитат на деня

00:00  Денят On Air

01:30  Брюксел 1 – повторение

02:30  Boom@Bust – повторение

03:30  Резултат – повторение

04:30  Денят On Air

06:00  Цитат на деня

 

 

9 април, сряда

 

06:15  Йога

06:30  Сутрешен блок

09:30  Коментар Live

09:40  Investor Live

09:45  Прогноза за времето

10:00  Бокс офис

10:10  Цитати на деня

10:30  Инвестбук – повторение

11:00  Кратки новини

11:01  Медиите On Air – повторение

12:00  Новинарски блок

12:54  Цитати на деня

13:00  Топ Нюз

13:05  По-добра Европа? Зависи от теб!

13:13  Цитат на деня

13:20  Пазари – актуална борсова информация

13:23  Коментар на Инвестор

13:26  На работа

13:30  Топ Нюз

13:33  Темида – повторение

14:00  Кратки новини

14:10  Прогноза за времето

14:15  Цитати на деня

14:20  Бокс офис

14:30  Топ Нюз

14:33  Чарт

15:00  Кратки новини

15:10 Прогноза за времето

15:15  Цитати на деня

15:20  Пазари – актуална борсова информация

 

15:25  Коментар на Инвестор

15:30  Топ Нюз

15:31  Инвестиции

16:00  Кратки новини

16:10  Прогноза  за времето

16:15  Цитати на деня

16:20  Пазари – актуална борсова информация

16:25  Коментар на Инвестор

16:30  Топ Нюз

16:31  Колела – повторение

17:00  Новинарски блок

18:00  Коментар Live

18:07  Investor Live

18:15  Цитати на деня

18:30  Топ Нюз

18:31  Инвестбук

18:55  Коментар на Инвестор

19:00  Цитати на деня

19:30  Денят On Air

21:00  Накъде? – коментарно предаване

22:00  Новинарски блок

22:30  Investor Live

22:35  Коментар Live

22:40  Бокс офис

23:02  Инвестбук – повторение

23:30  Цитат на деня

00:00  Денят On Air

01:30  Медиите On Air – повторение

02:30  Резултат – повторение

03:30  Медиите On Air – повторение

04:30  Денят On Air

06:00  Цитат на деня

 

10 април, четвъртък

 

06:15  Йога

06:30  Сутрешен блок

09:30  Коментар Live

09:40  Investor Live

09:45  Прогноза за времето

10:00  Бокс офис

10:10  Цитати на деня

10:30  Инвестбук – повторение

11:00  Кратки новини

11:01  Boom&Bust – повторение

12:00  Новинарски блок

12:54  Цитати на деня

13:00  Топ Нюз

13:05  По-добра Европа? Зависи от теб!

13:13  Цитат на деня

13:20  Пазари – актуална борсова информация

13:23  Коментар на Инвестор

13:26  На работа

13:30  Топ Нюз

 

 

 

 

13:33  Темида – повторение

14:00  Кратки новини

14:10  Прогноза за времето

14:15  Цитати на деня

14:20  Бокс офис

14:30  Топ Нюз

14:33  Чарт

15:00  Кратки новини

15:10 Прогноза за времето

15:15  Цитати на деня

15:20  Пазари – актуална борсова информация

15:25  Коментар на Инвестор

15:30  Топ Нюз

15:31  Инвестиции

16:00  Кратки новини

16:10  Прогноза  за времето

16:15  Цитати на деня

16:20  Пазари – актуална борсова информация

16:25  Коментар на Инвестор

16:30  Топ Нюз

16:31  Колела – повторение

17:00  Новинарски блок

18:00  Коментар Live

18:07  Investor Live

18:15  Цитати на деня

18:30  Топ Нюз

18:31  Инвестбук

18:55  Коментар на Инвестор

19:00  Цитати на деня

19:30  Денят On Air

21:00  Давос 2014 – Иновации документална поредица на Блумбърг

22:00  Новинарски блок

22:30  Investor Live

22:35  Коментар Live

22:40  Бокс офис

23:02  Инвестбук – повторение

23:30  Цитат на деня

00:00  Денят On Air

01:30  Boom@Bust – повторение

02:30  Видимо и невидимо – повторение

03:30  Брюксел 1 – повторение

04:30  Денят On Air

06:00  Цитат на деня

 

 

11 април, петък

 

06:15  Йога

06:30  Сутрешен блок

09:30  Коментар Live

09:40  Investor Live

09:45  Прогноза за времето

10:00  Бокс офис

10:10  Цитати на деня

10:30  Инвестбук – повторение

11:00  Кратки новини

11:01  Резултат – повторение

12:00  Новинарски блок

12:54  Цитати на деня

13:00  Топ Нюз

13:05  По-добра Европа? Зависи от теб!

13:13  Цитат на деня

13:20  Пазари – актуална борсова информация

13:23  Коментар на Инвестор

13:26  На работа

13:30  Топ Нюз

13:33  Темида – повторение

14:00  Кратки новини

14:10  Прогноза за времето

14:15  Цитати на деня

14:20  Бокс офис

14:30  Топ Нюз

14:33  Чарт

15:00  Кратки новини

15:10 Прогноза за времето

15:15  Цитати на деня

15:20  Пазари – актуална борсова информация

15:25  Коментар на Инвестор

15:30  Топ Нюз

15:31  Инвестиции

16:00  Кратки новини

16:10  Прогноза  за времето

16:15  Цитати на деня

16:20  Пазари – актуална борсова информация

16:25  Коментар на Инвестор

16:30  Топ Нюз

16:31  Колела – повторение

17:00  Новинарски блок

18:00  InvestOr? – обзорно икономическо предаване

18:30  Топ Нюз

18:31  InvestOr? – обзорно икономическо предаване

19:00  Цитати на деня

Вижте и

19:30  Денят On Air

21:00  Дебати в Оксфорд – документална поредица на Блумбърг

21:30  Viva Zapatero – документален филм, 3 част

22:00  Новинарски блок

22:30  Коментар на Инвестор

22:35  Цитати на деня

22:40  Бокс офис

23:02  Чарт

23:30  Цитат на деня

00:00  Денят On Air

01:30  Резултат – повторение

02:30  Брюксел 1 – повторение

03:30  Видимо и невидимо – повторение

04:30  Денят On Air

06:00  Цитат на деня

 

12 април, събота

 

06:45  Йога

07:00  Цитати на седмицата

07:10  Бокс офис

07:20  Прогноза за времето

07:25  Пазари – борсова информация

07:30  Седмицата в минути

07:40  На работа

07:45  Бокс офис

07:50  Коментар на Инвестор

08:00  Новинарски блок

08:25  Прогноза за времето

08:30  InvestOr? – обзорно икономическо предаване – повторение

09:00  Новинарски блок

09:30  InvestOr? – обзорно икономическо предаване – повторение

10:00  Новинарски блок

10:30  Чарт

11:00  Медиите он ер

12:00  Новинарски блок

12:55  Седмицата в минути

13:00  Колела – повторение

13:30  Топ Нюз

13:31  Технологии – документална поредица

14:00  Кратки новини

14:10  Прогноза за времето

14:15  Пазари – борсова информация

14:20  Цитати на седмицата

14:30  Топ Нюз

14:31  Технологии – документална поредица

15:00  Кратки новини

15:10  Прогноза за времето

15:20  Седмицата в минути

15:30  Топ Нюз

15:31  Чарт

15:55  Пазари – борсова информация

16:00  Кратки новини

16:10  Прогноза за времето

16:15  На работа

16:20  Коментар на Инвестор

16:25  Седмицата в минути

16:30  Топ Нюз

16:31  Цитати на седмицата

17:00  Новинарски блок

17:30  Темида – повторение

17:55  Седмицата в минути

18:00  Брюксел 1

19:00  Колела

19:30  Денят Оn Air

20:30  Tech Stars – документална поредица на Блумбърг

22:00  Новинарски блок

22:30  Темида

23:00  Бокс офис

23:30  Чарт

00:00  Денят On Air – повторение

01:00  Резултат – повторение

02:00  Boom@Bust – повторение

03:00  Медиите он ер – повторение

04:00  Видимо и невидимо – повторение

05:00  Инвестбук – от сряда

05:30  Денят On Air – повторение

 

 

 

 

 

13 април, неделя

 

06:45  Йога

07:00  Цитати на седмицата

07:10  Бокс офис

07:20  Прогноза за времето

07:25  Пазари – борсова информация

07:30  Седмицата в минути

07:40  На работа

07:45  Бокс офис

07:50  Коментар на Инвестор

08:00  Новинарски блок

08:25  Прогноза за времето

08:30  Накъде? – коментарно предаване – повторение

09:00  Новинарски блок

09:30  Накъде? – коментарно предаване – повторение

10:00  Новинарски блок

10:30  Седмицата в минути

10:40  X spirit

11:00  Резултат

12:00  Новинарски блок

12:55  Седмицата в минути

13:00  Колела – повторение

13:30  Топ Нюз

13:31  Технологии – документална поредица

14:00  Кратки новини

14:10  Прогноза за времето

14:15  Пазари – борсова информация + бъг инвестор

14:20  На работа

14:30  Топ Нюз

14:31  Технологии – документална поредица

15:00  Кратки новини

15:10  Прогноза за времето

15:20  Седмицата в минути 1 и 2

15:30  Топ Нюз

15:31  Темида – повторение от предната неделя

15:55  Пазари – борсова информация

16:00  Кратки новини

16:10  Прогноза за времето

16:15  На работа

16:20  Коментар на Инвестор

16:25  Седмицата в минути

16:30  Топ Нюз

16:31  Boom @ Bust

17:00  Новинарски блок

17:30  Boom @ Bust

18:30  Видимо и невидимо

19:30  Денят Оn Air

20:30  Tech Stars – документална поредица на Блумбърг

22:00  Новинарски блок

22:30  Темида

23:00  Европейски концерти

23:40  Бокс офис

00:00  Денят On Air – повторение

01:00  Видимо и невидимо – повторение

02:00  Брюксел 1 – повторение

03:00  Медиите он ер – повторение

04:00  Резултат – повторение

05:00  Инвестбук – от четвъртък

05:30  Денят On Air – повторение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре