FILMAUTHOR-logo„Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства” е темата на научната конференция, с която – сдружението за колективно управление на авторските права върху аудиовизуални произведения.

В сдружението членуват над 1500 режисьори, сценаристи, оператори, сценографи, аниматори и продуценти на аудиовизуални произведения.

Организатори на форума са сектор “Екранни изкуства” на Института за изследване на изкуствата към БАН и “Филмаутор”.

“Процесът срещу екранизацията на “Опера за три гроша” и възгледите на Брехт за авторството в киното” на Александър Донев, “За авторството на първия български игрален филм – “Българан е галант (1914)” на Петър Кърджилов, “Клопки и сирачета” на проф. Александър Янакиев, “Стока ли е игралният филм?” на Александър Стайков са сред експозетата, които предшестват дискусиите на форума.

За проблемите на законодателството, регулиращо медийното пространство и защитата на авторските права в България днес ще говори доц. Димитър Кабаиванов, а за авторското право при рекламите в българските телевизионни сериали – Теодора Дончева. Марияна Лазарова ще се спре на авторското право в дигиталната епоха.