57Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието, изследва и преподава история, теория и анализи на средствата за масова комуникация в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Нов български университет.

Основател на департамент „Масови комуникации” при НБУ и три мандата негов ръководител. Основател и главен редактор на сп. „Медиа свят”.

Книги: „Телевизията търси себе си” (1978), „Лицата на телевизионния журналист” (1981), „Телевизионният филм” (1983), „Телевизия днес” (1986), „Еманципираната забава” (1990), „Предизвикателството на аудиовизуалните комуникации” (1996), „Медийна рецепция” (1998), „Открита ли е телевизията?” (2003), „Записки по телевизията. Несполучливият културен модел” (2006), „Медиязнание” (2009)

Публикации в media-journal.info/ :