Андрей Велчев

Съсобственик и главен редактор на Любословие.bg.

Доктор по научна специалност: 05.11.02 – Политология (Публична администрация) с тема на дисертационния труд:   Комуникации в процеса на политиките (Изграждане на обществена съпричастност при стратегически публично-частни партньорства). Андрей Велчев е магистър по Политически мениджмънт и публични политики и магистър по Масови комуникации в Нов български университет. Автор е на множество публикации и интервюта, посветени на проблемите на комуникациите, журналистиката, маркетинга и политическите комуникации. Член е на Българското дружество за връзки с обществеността, Съюза на българските журналисти и International Federation of Journalists (IFJ)

Прескарта №: 00001 Валидна до: 03.04.2023г.

Момчил Димитров

Съсобственик и Заместник главен редактор. 
 
Има висше образование по Публична администрация от Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и Магистратура по стопанско управление от Стопанския факултет на Техническия университет – София. Завършил е средното си образование в елитното 51 средно училище „Елисавета Багряна“- София с профил „Графика“. Над 10 години се занимава активно с политика. Автор е на  сценарии за американския пазар, регистрирани в Американския конгрес –  U.S. Copyright Officehttps www.copyright.gov.
 
Прескарта №: 00003 Валидна до: 03.04.2023г.

МАЛИНА ХРИСТОВА

Отговорен редактор на Любословие.БГ. Журналист. Тя е на 23 г. от София . Завършила е 33-та Езикова гимназия “Света София” с френски език,който е и нейна страст. Любовта и мотивацията за усъвършенстване на езика я отвеждат до френската фирма Tessi( Owliance EAD) ,в която работи и до днес. Към момента е студентка в Нов български университет със специалност Психология. Любимото й хоби е пеенето. През 2008г. постъпва в Детски радиохор на българското национално радио ,от който е била част 9 години. С него тя обикаля различни държави и изнася концерти от най-високо ниво и който е познат в цял свят.  От месец декември 2021 г е и  Главен секретар на Фондация За достъпна и качествена храна.

Иво Стойков

ИТ Директор, Автор на собствена рубрика.  Експерт с 18 години опит, като ръководител на ИТ и бизнес проекти, ръководител на екипи по софтуерна поддръжка, бизнес консултант и аналитик, системен интегратор и архитект, мениджър „Човешки ресурси“, експерт по управление на търгове и тръжна документация в сферата на ИТ поръчките. Експерт по информационна сигурност, дигитална трансформация на бизнеса и GDPR.
 
Прескарта №: 000028 Валидна до: 03.04.2023г.

Мирослав Дечев

Зам. главен редактор и кореспондент за Велико Търново. Журналист, говорител, репортер, телевизионен водещ в Телевизия “Видеосат”, Велико Търново. На 34 години, работи като журналист почти 10 години. Започнал като радиоводещ, сетне продължава в онлайн вестник и телевизия. Завършил е ФЖМК при СУ “Св. Климет Охридски” журналистика, профил печатни медии.

Прескарта №: 00004 Валидна до: 03.04.2023г.

боян кутевски

Доктор по Политология – Контент Мениджър. Водещ експерт по връзки с обществеността и маркетинг. Много студенти го познават като преподавател в Софийския Университет, Нов български университет и Датския колеж в София. Редом с преподаването д-р Кутевски поддържа и интересна рубрика в Любословие.БГ.

Драга Попова

Драга Попова, автор на рубрика за Релгии. Тя доктор по Национална сигурност със защитен дисетрационен труд по направление  „Психология и управление на полицията“ на факултет „Полиция“ при Академията на МВР. Притежава три магистатури  /педагогика, право и национална сигурност/ както и разнообразен професионален стаж. Особено полезна е нейната кариера на различни позиции в системата на МВР и Националната сигурост. Натрупаният опит й дава възможност да пише аналитични текстове и материали за Любословие.БГ към чиято редкационна колегия е част от началото на 2022 г. 
 
Прескарта №: 00045 Валидна до: 03.04.2023г.

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ 

 Старши редактор. Роден в София на 25 Март 1985. Зам. главен редактор на сайта 3e-news.net от август 2013 г.  Завършил Икономическа журналистика в Университет за национално и световно стопанство София през 2008 г.
Медии: 3e-news.net от август 2013 г., в. „Класа”,  Енергиен репортер,  пише новини за сектор: Икономика и  енергетика.
 
Прескарта №: 00006 Валидна до: 03.04.2023г.

Екатерина Станчева

Автор на Правна рубрика. Адвокат Станчева е родена в Смолян. Дъщеря е на покойния прокурор и адвокат Рашко Петров. Адвокат е към Софийска адвокатска колегия от 2009 година. Работила е като юрисконсулт в Агенция за социално подпомагане и Министерството на държавната администрация. Участвала е в множество работни групи по изготвяне на проекти на нормативни актове. От 2009 до 2014 година е външен експерт в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ към МТИТС. Понастоящем работи в областта на трудовото, вещното, търговското, облигационното, административното право. Председател е на сдружение „Етика в медицината. Един от учредителите е на Национална мрежа на родителите. Ангажирана е с каузите на хората с увреждания, прилагането на принципа на информираното съгласие в медицината, с дейността на Конфедерация на защита на правата на децата и Обществения съвет към Фонда за лечение на деца в чужбина.

Елена Тиганева

Автор на предаване. Журналист Тя е завършила Политически науки с направление Политология в УНСС. Активен член на политическа партия от 5 години. Тя смята, че пазването на природата е много важно нещо. В днешният забързан и технологичен свят, все повече забравяме това, което ни поддържа живи, носи ни здраве, а ако му обърнем внимание-често и щастие. Природата ни е дар, който трябва да ценим и защитаваме, защото без него, утрешният ден ще бъде катастрофален.

Стефани-Вели Радева

 Журналист, Автор. Завършила е Софийски университет “Св. Климент Охридски” със специалност “Право”. Понястоящем се занимава със защита на лични данни. Член на клуба “Младите дами в бизнеса”. Дванадесет години е пяла в Детския хор на БНР под ръководството на акад. Христо Недялков и маестра Венеция Караманова. Обича да пътешества и да задава правилните въпроси.

Пламен Стануков

 Автор. Той е на 66 години. Средното му образование е по вътрешна архитектура и дърворезба. Завършил е Социология във Философски факултет  на СУ. Телевизор е гледа от 1999 г.. Слуша само Радио София. Няма да го намерите във фейсбук, няма вайбър или инстаграм. Чете електронни вестници, хвалещи Бойко Борисов, и постъпва обратно.

Александър Трифонов

Александър Трифонов е дипломиран инженер по далекосъобщителна техника и сертифициран консултант по управление с 30 годишен опит. Притежава сертификати и референции от изтъкнати български и международни организации и фирми за успешно изпълнени проекти в областите металургия, транспортно машиностроене, внедряване на иновации и трансфер на технологии, управление на околната среда, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, планиране, финансиране и управление на индустриални зони, финансов анализ и други. Неговите обширни квалификация и опит са придобити чрез реализирането на национални програми като “Лазерна техника”, “Нови материали” и “Високи технологии”. Заемал е различни позиции при изпълнението на проекти на Британския ноу-хау фонд и Програма Фар. Учредител е на Българската асоциация на организациите за управленско консултиране – БАУКО.  Още … 

Никола Тодоров

Автор. Журналист. Роден в гр София на 37г. Работил в телевизионни и електронни медии. Завършил е Масови Комуникации в Нов български университет.Той се присъединява към екипа на Любословие.БГ  с увереност, че опитът и  присъствието му на екран ще допринесат още повече за утвърждаване на лидерската роля на редакцията с от най-голямо доверие в България. Има голям опит в интервютата и срещите с популярни личности. Член на Народно читалище Св. Св. Кирил и Методи .

Ваня  Аризанова

 

Автор. Журналист. Завършила СУ”Климент Охридски”, специалност Библиотечни и информационни науки, специализация – Мениджмънт на културата. Повече от 30 години работи в сферата на културата – в читалище, като библиотекар и като административен ръководител – секретар. Читалището за мен е не просто месторабота, а кауза, мисия,  то изпълва  и осмисля битието ми. Притежава организаторски умения и опит, добре работи в екип, комуникативна. Общински съветник в ОбС-община Божурище три мандата: 2011- 2015, 2015-2019, 2019-2023.  Хобита и интереси: литература, планинарство, кинология.

 

Милен Мирчев Иванов

Старши редактор, автор на рубрика „Сигурност“. Той е доцент в катедра „Наказателно правни науки и сигурност“ на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Завършил е през 1994 г. Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване“. Защитил е докторска дисертация на тема „Информационно-психологически операции на контраразузнаването“, а след това спечелва конкурс за доцент по дисциплините „Теория на разузнаването“, Теория на контраразузнаването“ и „Кризисно управление“. Хоноруван лектор в Института по публична администрация към Министерски съвет, Военна академия „Г. С. Раковски“, УНСС, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Професионален колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“. Автор е на монографии, студии и учебници в сферата на националната и корпоративната сигурност.
 
Прескарта №: 00010 Валидна до: 03.04.2023г.

Георги Георгиев Разсипийски

Редактор, автор на рубрика. .Роден на 19.01.1991г. в град София. Щастливо женен,с една прекрасна дъщеричка.Завършил е немска гимназия “Ерих Кестнер”, след което Право в Югозападен университет “Св.Иван Рилски”. В момента следва втора специалност “Гражданска и корпоративна сигурност” в Нов Български университет.
 
Прескарта №: 00041 Валидна до: 03.04.2023г.

Петкан Илиев

Журналист, автор на рубрика е завършил  макроикономика в УНСС – София. Има квалификационен курс по икономически анализи на селскостопански проекти, обслужване на проекти и образователни програми в Минесота – Минеаполис, САЩ. Специализирал е “Международна задлъжнялост” в Полша. Бивш зам. Главен редактор на сп. ЛИДЕР. Автор на над 250 публикации в областта на антимонополната политика и защита на конкуренцията в условията на преходните икономики, теория и методология на макроикономическия анализ, икономическата цена на корупцията и др. Главен  асистент д-р по икономикс в Университет за национално и световно стопанство.

Прескарта №: 00030 Валидна до: 03.04.2023г.

Димитър Димитров

Автор на рубрика.  През 1984 г. завършва Висшия институт за физическа култура и спорт (ВИФ) с дипломна работа на тема: „Изследване на комплекси от упражнения за динамично обучение по тенис“. Специализира в Русия през 1986 и в САЩ през 1997г. Член на Европейската aсоциация за спортен мениджмънт.Започва кариерата си като тенис инструктор през 1981 г.И до днес е преминал през всички нива на треньорската професия.През 1994-1997 г. работи като личен треньор на водещи дипломати от чуждестранните мисии в България. В момента негови ученици учат и играят тенис в престижни колежи и университети в Европа и Америка. Работил е като главен национален треньор на Иордания (1999-2000г.) и е извел сборния отбор по тенис на тази страна до призово място в Общоарабските олимпийски игри. Награден е лично от краля на Йордания с медал за особени заслуги в спорта. още

Прескарта №: 00034 Валидна до: 03.04.2023г.

Ивайло Иванов

Стажант журналист, Автор. Роден  в град Варна. Завършил е езиковата гимназия СУЕО “Ал. С. Пушкин” с немски и руски език. Прекарал известно време в НАТФИЗ. По време на гимназиалните му години се ражда интереса към кинематографията и от 2017 година насам се занимава сериозно с това. Започва  да изучава всички механизми на видео заснемане и обработване .Той и приятелите му са участвали в много филмови фестивали и са печелили награди във „FilmForge”, „Славянски звън”, „DECATHLON – Промени играта!“, „Mili Dueli” и „Varna in 60 seconds”. Има и интереси в рисуването, 3D и 2D анимациите, фотографията, писането и историята. Обича пътешествията и с нетърпение очаква всичко ново, което му предстои в този живот.

Аспарух Аспарухов

Автор на рубрика, роден на 31 октомври 1969 година.  Целият си съзнателен живот е прекарал в град Божурище. В годните е бил председател и член на редица организации от различни сфери. В момента е председател на сдружение „Заедно за община Божурище“, Спортен клуб  „Божурище“ и на клуб „Лидер“ към Нов български университет. В периода 2007-2015г.  кмет на община Божурище. От 2015г. е общински съветник в община Божурище. В свободното си време се занимава със спорт и отглеждане на ловни кучета. 

Прескарта №: 00035 Валидна до: 03.04.2023г.

Весела Василева

Автор, редактор –  завършила висше образование в сферата на връзки с обществеността и реклама в Нов български университет. Отдадена на работа с млади хора в сферата на неформалното образавание. Координатор на младежки международни проекти в неправителствения сектор. С интерес към източните езици и култури.

Прескарта №: 00021 Валидна до: 03.04.2023г.

Венцеслав Вутов

Автор. Той е дипломиран психолог и социолог, който има и магистърска степен по Социална психология. Още по време на следването си започва да се занимава със спортна и когнитивна психология, мотивационна психология, здравословно хранене и коучинг, както и да провежда проучвания в сферите на етологията, епигенетиката, невропластиката, груповата динамика, поведенческата икономика и социалното инженерство. Понастоящем работи като Лайф коуч и НЛП терапевт, но всяка година отделя време и за практиката си на спасител и плувен инструктор.Въвежда в практиката няколко иновативни психологически техники, като „ходеща терапия“ и комбинация между класически масаж и психотерапия.
Автор е на четири научнопопулярни книги и на една двустранна стихосбирка в съавторство с Армен Месропян. Има публикувани статии в списанията „Инсайт” и „Българска наука”.

Прескарта №: 00053 Валидна до: 03.04.2023г.

Божидар Цветков

Автор, журналист, педагог, докторант в катедра „Теория на възпитанието“ на СУ „Св. Климент Охридски“.  Той е Председател на Български младежки форум, дългогодишен експерт в сферата на младежката работа и неформалното образование. Прекрасен ментор на предизвикателството „Младежка зона“ в която обучава безплатно млади хора за бъдещата им професия. автор теми свързани с феномена „свободно време“ и възможностите за целесъобразното му оползотворяване в контекста на европейската програма „Младежта в действие“.

Прескарта №: 00025 Валидна до: 03.04.2023г.

Кирил Желязков

                             Кирил Желязков е роден на 05.05.1951 г. в гр. Добрич. През 1970 г. завършва средното си образование във Френската гимназия в София. След като отбива военната си служба през 1972 г., заминава да следва в Сирия, където през 1978 г. завършва висшето си образование, специалност „История”. От 1979 г. до 1999 г. е на работа последователно в различни поделения в системата на МВР /Бившата Държавна Сигурност/. Първоначално работи в две от контраразузнавателните служби в МВР. А от 1989 г. до 1999 г. е на работа в Службата за външно – политическото разузнаване на Република България /Бившето ПГУ – ДС, после НРС/. Бил е на дипломатическа работа в посолствата на България в Сирия и в кралство Мароко. След пенсионирането си, взема участие в две умиротворителни мисии на ООН в Косово. През 2000 – 2002 г. и през 2003 – 2005 г. След края на мисиите в Косово през 2005 г., работи на различни длъжности и постове в няколко частни фирми и структури. Има три издадени книги : „Прозренията на един на мисионер” издадена през 2011 г. „Изтрезняването на мисионера” издадена през 2014 г. И „Възкръсването на мисионера” издадена през 2019 г.

Костадин Петков

Фотограф и авторТой е на 30 години. Роден e в град Пловдив, но живеe в град София.  Завършил е фотография в Софт уни и от години снима активно. Автор е на роман “ Порой познавам самотата ти „. Предстой издаване на първата му художествена фотографска история.  Фотожурналист  Любословие от юни 2020, което намира за ново и интересно предизвикателство.

Прескарта №: 00031 Валидна до: 03.04.2023г.

Максим Момчилов

Автор на ЛюбословиеБГ, кореспондент. Той е гл.редактор на вестник „Слънчев бряг прес”. Завършва Философския факултет на Софийския университет “Св.Климент Охридски”.По време на следването си 1975-1979 се е дипломирал и във факултета за подготовка на лектори в същия университет със специалност ”Философия и социология”.През 1990-1991 специализира “Периодичен печат” във Факултета по журналистика и масови комуникации. още …

Прескарта №: 00026 Валидна до: 03.04.2023г.

Райна Евтимова

Журналист на свободна практика, автор. Работила е в сферата на рекламата, като през 2003 година стартира своя собствена рекламна агенция. По-късно започва да се занимава с ПР, като част от професионалния си опит придобива в организирането и подготовката на предизборни кампании и различни мероприятия. Организира и участва в провеждане на конференции, пише статии и ПР публикации. Средното си образование завършва със специалност „Изобразително изкуство”, а в университета изучава „Графичен дизайн и визуална комуникация”. Работила е и като асистент-режисьор в национална медия.

Прескарта №: 00025 Валидна до: 03.04.2023г.

Жени Духовникова

Фотограф- Тя е на 30 г. Ината я води за носа,но това е от зодията. Обича приятелите си,но най вече обожава майка си. От малка се занимава с велосипеди,които са и голямата страст. Мечтае за собсвен бизнес, предлагайки на хората чист въздух, и жовот на две колела. Тя е фоторедактор и автор в Любословие – Спорт, Здраве, Култура, Начин на живот…

Прескарта №: 00025 Валидна до: 03.04.2023г.

Петя Велева

Журналист, редактор – Тя е на на 33г.  Журналист с добър опит. Автор на множество статии в сайта Инфообзор с мото – „Бъди информиран, информирай“. Завършила висшето си образование в Софийския университет из дебрите на точните науки като биология и химия. От 2015 г. задава посоката на движение на „Инфообзор“ от поста си на главен редактор. Здравословният начин на живот също е водещ за нея и публикациите ѝ. Преследва целите си с желание и хъс за победа.

Прескарта №: 00007 Валидна до: 03.04.2023г.

АТАНАСКА /АСЯ/ ИВАНОВА

Автор на рубрика. Тя е успешна бизнес дама с над 15 годишен опит в корпоративния свят, където ръководи екипи на 3 континента. Високорезултатен консултант, експерт по управление и мотивация на персонал, водеща на корпоративни обучителни програми. Щастливо омъжена от 15 години, майка на две деца. Нейните статии, видеа и семинари вдъхновяват хиляди жени в България и по света да постигат положителна промяна, успехи и щастлив живот. Автор е на книгата „Магията на баланса” – практически наръчник как да имаме успешна кариера и щастливо семейство едновременно. 

Външни сътрудници и автори

Рая Лечева

Автор
 
Аз съм Рая и винаги мечтая, искам светът да е по-добър и да правя хората по-добри, затова пиша текстове и организирам събития. Близо 7 години посветих на журналистиката, но не успях да открия себе си, свободата и истината. Затова реших да се занимавам с Връзки с обществеността. Опитът ми повече от 4 години в един от най-големите конгресни и изложбени центрове в България Интер Експо Център изгради в мен способността свободно да организирам събития за ключови изложения. Вече 12 години работя като журналист и ПР в сферата на икономиката, туризма и земеделието. Погледна ли по-напред в бъдещето виждам успешното им дигитализиране. Но дигиталният свят трябва да е сигурен, затова организирам и ключовото събитие за достъпни и сигурни дигитални плащания -DIGI PAY.

Станислав йорданов

Журналист на свободна практика  и по призвание. Писал е за български и чуждестранни онлайн и печатни медии. Гордее се с участието си в антиправителствените протести 2013 и 2020г.  В момента е външен автор и сътрудник на Любословие.БГ 

Автори на рубрики

Първо издание 04 юни 2020

Георги К. Първанов, член на УС на Българската асоциация за управление на хора и управляващ директор в CTeam. Той за себе си: Сериен предприемач в HR сферата. Опит в създаване, успешно продаване и MBO. Силата ми е да събирам по-умни и по-знаещи от мен екипи, които работят успешно заедно, със силна фирмена култура. Чета много, обичам да пътувам. Имам 3 деца, любима жена и голдън ритрийвър.

Управление и развитието на човешките ресурси

Първо издание 04 юни 2020

Георги К. Първанов, член на УС на Българската асоциация за управление на хора и управляващ директор в CTeam. Той за себе си: Сериен предприемач в HR сферата. Опит в създаване, успешно продаване и MBO. Силата ми е да събирам по-умни и по-знаещи от мен екипи, които работят успешно заедно, със силна фирмена култура. Чета много, обичам да пътувам. Имам 3 деца, любима жена и голдън ритрийвър.

Топ новините с коментар

Иърво издание 27 юни 2020 г.

Борис Стефанов Вардев е Политическият анализатор, журналист български политик, пряк потомък на хаджи Никола Вардев, който през 50-е години на 19 век, заедно със Стоян Табаков, открива първата книжарница в град София на Златарската чаршия.  Учредява през 2003 година заедно с група известни културни дейци от град Самоков и млади ентусиасти народно читалище „Младост“ – гр. Самоков, член на настоятелството на същото. Секретар е на клуб „Един Завет“ към Съюза на царските офицери и родолюбивото запасно войнство до 2009 година. Още за него 

РУБРИКА Лични финанси в Любословие.БГ

Първо издание 29 януари 2022 г.

Ангел Ранчински е обучител и активен лектор в сферата на финансови и други услуги и продукти, изграждане на екипи и ръководене чрез личен пример и професионализъм, др.; юрист; организатор на редица студентски, спортни и други мероприятия и инициативи. Автор на рубика Лични финанси в Любословие.БГ

Журналистите нямат правно основание да не се легитимират чрез представяне на прескарта. Еко как изглежда нашата: