Екип

АНДРЕЙ ВЕЛЧЕВ

Собственик и главен редактор на luboslovie.bg.

Докторант в Професионално направление. 9.1 Национална сигурност. В Юридически факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Катедра. Наказателноправни науки и сигурност. Доктор по политология 3.3. Магистър по Политически мениджмънт и публични политики и магистър по Масови комуникации в Нов български университет. Автор е на множество публикации и интервюта, посветени на проблемите на комуникациите, журналистиката, маркетинга и политическите комуникации, националната сигурност, личната сигурност и хибридните войни. Член е Съюза на българските журналисти, Асоциация на полицейските началници, Национален съюз „Безопасност и охрана“ и Национална Асоциация Сигурност.

ТАТЯНА ПЕЖГОРСКИ

Директор редакционна политика и връзка с медиите 

Тя има  20 години опит в сферата на: Журналистика и копирайтинг, Корпоративен ПР, Кризисни комуникации, Политически ПР и Имиджмейкинг  Татяна Пежгорски е участвала в кампанията „Хилъри Клинтън за президент“ през 2008 г.; организирала е двуседмичен маратон от конференции на ООН и събития за емира на Катар; персонален имиджмейкър е на популярни личности от политическия и обществен живот в България.

ДРАГА ПОПОВА, Д-Р

зам. главен редактор, автор на рубрика за Релгии

Тя е доктор по Национална сигурност със защитен дисетрационен труд по направление  „Психология и управление на полицията“ на факултет „Полиция“ при Академията на МВР. Притежава три магистатури  /педагогика, право и национална сигурност/ както и разнообразен професионален стаж. Особено полезна е нейната кариера на различни позиции в системата на МВР и Националната сигурост. Натрупаният опит й дава възможност да пише аналитични текстове и материали за Любословие.БГ към чиято редакционна колегия е част от началото на 2022 г.

МИРОСЛАВ ДЕЧЕВ, Д-Р

Втори Зам. главен редактор и кореспондент за Велико Търново 

Работи като журналист повече от 20 години, като кариерата си стартира от радио през 2003-та година. Работи в онлайн списания, фотографски агенции, вестници и телевизия, кoято всъщност се оказва и голямата му професионална любов. Задълбочените проучвания и анализи, които той прави му донасят образователната и научна степен д-р по Информатика във Факултет „Математика и Информатика” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

ИЛИЯ МАКРЕЛОВ, ПРОФ Д.М.Н.

Той е  национално хабилитиран gokmop no маmeмamuka, член на ,American Mathematical Society“ (AMS), референт на ,Mathematical Reviews“. Вkлючен е 8 kamaлота ,Who’s who in the Worid“, 1998 n 1999 г Пpепоgaваmeл във Фakyлтета no матемamиka и информатика (ФМИ) и Физиkо-технологичния фаkултет (ФТФ) на Пловдивския yниверситет Паuсий Xuлeнgapcku“ в проgължение на 43 гоguнu.

БОЯН КУТЕВСКИ

Доктор по Политология – Контент Мениджър. Водещ експерт по връзки с обществеността и маркетинг. Много студенти го познават като преподавател в Софийския Университет, Нов български университет и Датския колеж в София. Редом с преподаването д-р Кутевски поддържа и интересна рубрика в Любословие.БГ.

РОСЕН КАРАНФИЛОВ 

Поет, писател и журналист. Завършва в ПУ „Паисий Хилендарски”. Автор е на седем книги.  Основният пламък в живота му е изкуството – изявява се като всестранен артист. Рисува. Фронтмен и вокалист е на групата Erase The Poems. Меломан. Естет. Търсач. Непримирим, свободен дух. Бунтовник с кауза, що се отнася до всякакви социални неправди. Той е тук със своята рубрика „Революция” , за да не ни спести неудобната истина.

СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ

Разследващ журналист, фотограф и видеооператор. Той е от тези журналисти, които имат куража и професионализма да поставят точните въпроси и да публикуват материали по важни за обществото теми. Станислав е част то редакционнта ни колегия, защото в условията на антиправителствените протести от 2020 г. по време на пандемия и ивънредно положение и галопираща диктатура отразяването на истината крие заплаха за журналистите, които имат куража и смелостта да си вършат работата и да показват проблемите, за да търсим решения.

ПЕТЯ ВЕЛЕВА

Журналист, Старши редактор – Тя е на на 37г.  Журналист с богат опит. Автор на множество статии в сайта Инфообзор с мото – „Бъди информиран, информирай“. Завършила висшето си образование в Софийския университет из дебрите на точните науки като биология и химия. От 2015 г. задава посоката на движение на „Инфообзор“ от поста си на главен редактор. Здравословният начин на живот също е водещ за нея и публикациите ѝ. Преследва целите си с желание и хъс за победа.

 

ЕКАТЕРИНА СТАНЧЕВА

Автор на Правна рубрика. Адвокат Станчева е родена в Смолян. Дъщеря е на покойния прокурор и адвокат Рашко Петров. Адвокат е към Софийска адвокатска колегия от 2009 година. Работила е като юрисконсулт в Агенция за социално подпомагане и Министерството на държавната администрация. Участвала е в множество работни групи по изготвяне на проекти на нормативни актове. От 2009 до 2014 година е външен експерт в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ към МТИТС. Понастоящем работи в областта на трудовото, вещното, търговското, облигационното, административното право. Председател е на сдружение „Етика в медицината. Един от учредителите е на Национална мрежа на родителите. Ангажирана е с каузите на хората с увреждания, прилагането на принципа на информираното съгласие в медицината, с дейността на Конфедерация на защита на правата на децата и Обществения съвет към Фонда за лечение на деца в чужбина.

ИВКА ЦАКОВА, ДОЦ. ДПН

Ивка Цакова е преподавател в катедра “Политология” в Университета за национално и световно стопанство. През 1992 г. защитава докторат на тема “Политическа социализация на личността”, през 2005 г. излиза от печат нейната монография “Лобизъм и демокрация”, с която тя се хабилитира. Актуалната и книга Олигархизация на политиката засяга периода на „преход към пазарна икономика и либерална демокрация“ в България след 1989 г. и разгръщащата се олигархизация на политиката при неолиберален капитализъм. От 2022 тя е голям доктор по политическите науки. Пълна биография

ВАСКО /ПЕНЬО/ ИВАНОВ

Шеф Пеньо Иванов през януари 2023 г. отбеляза 50-годишен юбилей, като показа две свои неразкривани страни – поезията и любовта към рождените камъни. Преди няколко години той се премества да живее от София в Родопите, за да има досег с любимите камъни, да твори бижута и отглежда собствени плодове и зеленчуци.Шеф Иванов е организатор на Националната инициатива „Пазител на традициите“ и Националния конкурс „Рецептите на баба“. Той е автор на рубриката Елементите на Васко/ Element by Vasko, свързана с личните рождени камъни, кристали и минерали. Тема, тясно свързана с новото му професионално амплоа – /бижутерията.

 

АСПАРУХ АСПАРУХОВ

Автор на рубрика, роден на 31 октомври 1969 година.  Целият си съзнателен живот е прекарал в град Божурище. В годните е бил председател и член на редица организации от различни сфери. В момента е председател на сдружение „Заедно за община Божурище“, Спортен клуб  „Божурище“ и на клуб „Лидер“ към Нов български университет. В периода 2007-2015г.  кмет на община Божурище. От 2015г. е общински съветник в община Божурище. В свободното си време се занимава със спорт и отглеждане на ловни кучета.

 

ЮЛИАН АНДРЕЕВ

Автор на рубрика. Роден на 13 юли 1988 г. в София.Има бакалавърска степен по „Бизнес администрация“, а в момента се обучава за образователна степен „магистър“ по специалност „Национална сигурност“. Андреев е общественик и родолюбец, активно участващ в помощните дейности при наводненията в Карловска област през 2022 г. и в Берковица през 2023 г. Последната обществена кауза, на която е инициатор, е спасяването на читалище „Отец Паисий“ в квартал „Редута“.

 

МАРИЯ РАНЧИНСКА

Автор. Изпълнителен директор (CEO) на Ранчлийд, първата академия по неформално лидерство в страната. Човек с опит във финансовото сферо и неформалното лидерство. Повече от четири години практически опит, знания и умения, натрупани в международна финансова компания, изградено но принципа но Неформалното лидерство. Управляваща голям екип, предимно от млади хоро, които со с високо ниво но компетентност в сферата но финансите, организационните умения и лидерство.

СТАНИМИР СТЕФАНОВ

Журналист, автор и политимчески анализатор.  Той е роден в София на 4 юли 1977 г.  Завършил е висше образование в УНСС със специалност „Стопанска логистика“ и магистър по Национална ситурност в Бургаски свободен университет. Автор е на множество аналитични текстове и материали. Водещ на рубриката „Да спасим България“.

 

ТОДОР ВАСЕВ

 Магистър по научна специалност: Рекламен мениджмънт и визуален брандинг (Бранд мениджмънт) в Нов български университет. Бизнес доброволец и ментор на ученици, студенти и хора, които искат да придобият нова представа за света около тях. Участвал в редица благотворителни инициативи и интервюта, посветени на бизнес иновациите и нетрадиционните похвати в рекламата. Той ще поеме своя рубрика за ИТ, иновации и други актуални технологични теми.Към екипа се присъединява и нов автор Тодор Васев Магистър по научна специалност: Рекламен мениджмънт и визуален брандинг (Бранд мениджмънт) в Нов български университет. Бизнес доброволец и ментор на ученици, студенти и хора, които искат да придобият нова представа за света около тях. Участвал в редица благотворителни инициативи и интервюта, посветени на бизнес иновациите и нетрадиционните похвати в рекламата. Той ще поеме своя рубрика за ИТ, иновации и други актуални технологични теми.

ЛЪЧЕЗАР РАДЕВ, ПРОФ

Анализатор и автор на рубрика. Той е родеп на 1. 11. 1963 г., Кърджали, доцент. Под негово ръководство са разработени първите национални ситуационни анализи, свързани с етническите региони в страната. Работил е в Център за стратегически изследвания. Понастоящем, интересите му са свързани с геополитически въпроси по отношение на основните играчи на евразийската сцена-Китай, Русия, Индия, Иран, Пакистан, САЩ, ЕС и др. Работи по въпросите на китайския мегапроект “Един пояс, един път”, както и върху мястото на България в (и извън) него. Биографията му е отпечатана в реномираното американско издание

НИКОЛА ТОДОРОВ

Автор. Журналист. Роден в гр София на 37г. Работил в телевизионни и електронни медии. Завършил е Масови Комуникации в Нов български университет.Той се присъединява към екипа на Любословие.БГ  с увереност, че опитът и  присъствието му на екран ще допринесат още повече за утвърждаване на лидерската роля на редакцията с от най-голямо доверие в България. Има голям опит в интервютата и срещите с популярни личности. Член на Народно читалище Св. Св. Кирил и Методи .

МИЛЕН  ИВАНОВ,  ДОЦ.

Автор на анализи и рубрика „Сигурност“. Милен Мирчев Иванов е доцент в катедра „Сигурност“ на Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Завършил е през 1994 г. Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване“. Защитил е докторска дисертация на тема „Информационно-психологически операции на контраразузнаването“, а след това спечелва конкурс за доцент по дисциплините „Теория на разузнаването“, Теория на контраразузнаването“ и „Кризисно управление“. Хоноруван лектор в Института по публична администрация към Министерски съвет, Военна академия „Г. С. Раковски“, УНСС, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Професионален колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“. Автор е на монографии, студии и учебници в сферата на националната и корпоративната сигурност. Още за него 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ РАЗСИПИЙСКИ

Редактор, автор на рубрика. .Роден на 19.01.1991г. в град София. Щастливо женен,с една прекрасна дъщеричка.Завършил е немска гимназия “Ерих Кестнер”, след което Право в Югозападен университет “Св.Иван Рилски”. В момента следва втора специалност “Гражданска и корпоративна сигурност” в Нов Български университет.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Автор на рубрика.  През 1984 г. завършва Висшия институт за физическа култура и спорт (ВИФ) с дипломна работа на тема: „Изследване на комплекси от упражнения за динамично обучение по тенис“. Специализира в Русия през 1986 и в САЩ през 1997г. Член на Европейската aсоциация за спортен мениджмънт.Започва кариерата си като тенис инструктор през 1981 г.И до днес е преминал през всички нива на треньорската професия.През 1994-1997 г. работи като личен треньор на водещи дипломати от чуждестранните мисии в България. В момента негови ученици учат и играят тенис в престижни колежи и университети в Европа и Америка. Работил е като главен национален треньор на Иордания (1999-2000г.) и е извел сборния отбор по тенис на тази страна до призово място в Общоарабските олимпийски игри. Награден е лично от краля на Йордания с медал за особени заслуги в спорта. още

 

ВЕНЦЕСЛАВ ВУТОВ

Автор. Той е дипломиран психолог и социолог, който има и магистърска степен по Социална психология. Още по време на следването си започва да се занимава със спортна и когнитивна психология, мотивационна психология, здравословно хранене и коучинг, както и да провежда проучвания в сферите на етологията, епигенетиката, невропластиката, груповата динамика, поведенческата икономика и социалното инженерство. Понастоящем работи като Лайф коуч и НЛП терапевт, но всяка година отделя време и за практиката си на спасител и плувен инструктор.Въвежда в практиката няколко иновативни психологически техники, като „ходеща терапия“ и комбинация между класически масаж и психотерапия.
Автор е на четири научнопопулярни книги и на една двустранна стихосбирка в съавторство с Армен Месропян. Има публикувани статии в списанията „Инсайт” и „Българска наука”.

Прескарта №: 00053 Валидна до: 03.04.2023г.

БОЖИДАР ЦВЕТКОВ

Автор, журналист, педагог, докторант в катедра „Теория на възпитанието“ на СУ „Св. Климент Охридски“.  Той е Председател на Български младежки форум, дългогодишен експерт в сферата на младежката работа и неформалното образование. Прекрасен ментор на предизвикателството „Младежка зона“ в която обучава безплатно млади хора за бъдещата им професия. автор теми свързани с феномена „свободно време“ и възможностите за целесъобразното му оползотворяване в контекста на европейската програма „Младежта в действие“.

 

МАКСИМ МОМЧИЛОВ

Автор на ЛюбословиеБГ, кореспондент. Той е гл.редактор на вестник „Слънчев бряг прес”. Завършва Философския факултет на Софийския университет “Св.Климент Охридски”.По време на следването си 1975-1979 се е дипломирал и във факултета за подготовка на лектори в същия университет със специалност ”Философия и социология”.През 1990-1991 специализира “Периодичен печат” във Факултета по журналистика и масови комуникации. още …

 

ЖЕНИ ДУХОВНИКОВА

Фотограф- Тя е на 30 г. Ината я води за носа,но това е от зодията. Обича приятелите си,но най вече обожава майка си. От малка се занимава с велосипеди,които са и голямата страст. Мечтае за собсвен бизнес, предлагайки на хората чист въздух, и жовот на две колела. Тя е фоторедактор и автор в Любословие – Спорт, Здраве, Култура, Начин на живот…

 

ВЪНШНИ СЪТРУДНИЦИ И АВТОРИ

АВТОРИ НА РУБРИКИ

ТОП НОВИНИТЕ С КОМЕНТАР

Иърво издание 27 юни 2020 г.

Борис Стефанов Вардев е Политическият анализатор, журналист български политик, пряк потомък на хаджи Никола Вардев, който през 50-е години на 19 век, заедно със Стоян Табаков, открива първата книжарница в град София на Златарската чаршия.  Учредява през 2003 година заедно с група известни културни дейци от град Самоков и млади ентусиасти народно читалище „Младост“ – гр. Самоков, член на настоятелството на същото. Секретар е на клуб „Един Завет“ към Съюза на царските офицери и родолюбивото запасно войнство до 2009 година. Още за него 

РУБРИКА ЛИЧНИ ФИНАНСИ В ЛЮБОСЛОВИЕ.БГ

Първо издание 29 януари 2022 г.

Ангел Ранчински е обучител и активен лектор в сферата на финансови и други услуги и продукти, изграждане на екипи и ръководене чрез личен пример и професионализъм, др.; юрист; организатор на редица студентски, спортни и други мероприятия и инициативи. Автор на рубика Лични финанси в Любословие.БГ

ЖУРНАЛИСТИТЕ НЯМАТ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ДА НЕ СЕ ЛЕГИТИМИРАТ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕСКАРТА. ЕКО КАК ИЗГЛЕЖДА НАШАТА: