sunnypressМаксим Момчилов/вдясно/ е гл.редактор на вестник „Слънчев бряг прес”. Завършва Философския факултет на Софийския  университет “Св.Климент Охридски”.По време на следването си 1975-1979 се е дипломирал и във факултета за подготовка на лектори в същия университет със специалност ”Философия и социология”.През 1990-1991 специализира “Периодичен печат” във Факултета по журналистика и масови комуникации.

     През 1990 е приет за член на Съюза на българските журналисти,а в периода 1991-1993 е избран за зам.председател на Дружеството на журналистите-кореспон денти-Бургас.Главен редактор е на вестник “Слънчев бряг” 1988-2001,а от 2002 – и на “Слънчев бряг прес”.

           Включен е в биографично-информационния справочник “Кой кой е в елита на Бургас и региона 1996-1997” и биографичния справочник “Кой кой е в България-1998”.През 1998 е удостоен със сертификат на Европейския център за обучение и квалификация-София по програмата за овладяване на компютърни технологии,а през 2002 получава сертификат на РААБЕ-България по програмата “Протокол и етикет в българската община”.Сътрудничи на най-голямата вестникарска групировка “Вълтава прес”-Чехия за България 2002-2003.

           Удостоен с почетна грамота от УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България за последователно отстояване доверието на гражданите и издигане авторитета на местната власт.

            През 2004 е удостоен с Гран при за журналистика на Международния журна листически фестивал “Вяра.Надежда,Любов”-Украйна и бронзовата статуетка “Veritas” за принос към развитието на независимите медии в България.

            Избран е за член на АБУЖЕТ-българската структура на ФИЖЕТ-със седалище в Париж, и е един от деветимата български журналисти,членуващи в организацията, обединяваща писатели и журналисти, пишещи по въпросите на туризма-2006. През същата година става учредител и на регионалния клуб “Журналисти против корупцията”-Бургас.

             Академията за лидери с принос за развитието на страната към Европейския форум на експертите го удостоява със Сертификат за притежаване на Златния знак на форума, даващ му официален статут на експерт с висок престиж и обществено признание в областта на медиите и развитието на българската култура- 2006.                                                                                                                                              

            За отстояване на свободата на словото,за дългогодишна публицистична дейност и за творчески постижения, през 2012 е удостоен със „Златното перо” на Съюза на българските журналисти.