фото-репортерството

Г. Палейков: Да говориш по фотоапарат
За рисковете на фото-репортерството