фотожурналист

Мира Добрева и българското в Холивуд
Г. Палейков: Да говориш по фотоапарат
За рисковете на фото-репортерството