Реклама

БГ Интернет рекламата-87,06 млн. лв., 1/3 – за фейсбук