Образование

Ще се проведе Дискусионен форум „Образованието – ключ за решаването на демографските проблеми“