Интервю

Липсата на кадри във ВЕИ сектора може да създаде сериозни проблеми