Будистки храм остана без монаси, всички станали наркомани