Производителите не носят отговорност за поставянето на трета доза ваксина