БТАПреди 117 години излиза първият бюлетин на БТА. Датата 16 февруари е приета за рожден ден на националната информационна агенция на България.
Българската телеграфна агенция е учредена на 27 януари 1898
г. с Приказ 28 на княз Фердинанд I като служба към Министерството на външните работи и изповеданията за доставяне на телеграфни съобщения за събития в чужбина. Със същия приказ е назначен и първият директор – Оскар Искандер, доктор по философия, редактор и издател.
В първия бюлетин от 4 страници, написан лично от директора на агенцията, са събрани седем новини за борсови цени, за събитията в Балканските страни и преди всичко за здравословното състояние на княгиня Клементина. Преписан е в 6 екземпляра и
разнесен лично на абонатите. На следващия ден след излизането му – 17 февруари 1898 г. – седемте новини с марката БТА са публикувани в неофициалния раздел на “Държавен вестник”. През първата година от съществуването си информационната агенция получава за нуждите си 20 хиляди златни лева от държавния бюджет. Щатът й се състои от директор и чиновник.
Бюлетините са по 2-3 страници на ден, излизат в ограничен тираж – за двореца, за министър-председателя и министрите, за някои вестници. Първият бюлетин, напечатан на пишеща машина, е от 4 декември 1901 г., но още две години успоредно с печатния текст
журналистите пишат и на ръка. До войните БТА получава международна информация главно от две световни агенции – “Хавас”(Париж) и “Ройтерс” (Лондон).
Редица значими фигури от българския обществен и културен живот работят в БТА през годините. Сред тях са Йордан Йовков, Николай Лилиев, Димитър Бояджиев, Йосиф Хербст, Петър Увалиев, Цветан Стоянов, Серафим Северняк, Стефан Продев и др.

Любословие по БТА