www.news24sofia.eu

750 000 лв. гаранция за жената на Божков