369 лева

369 лева става линията на бедност през 2021 г.