120 години организирано журналистическо движение в България

Национален семинар на СБЖ се проведе в Плевен