ще направим предложения за стратегическо развитие на нашия район със средствата от държавата и Европа.“. Под текста са цитирани благодарности от кметовете на Оряхово – Росен Добрев